Food and the city

Stadspark van de Toekomst

Hoe zorgen we dat steden in de toekomst gezonder, duurzamer, gezelliger en prettig leefbaar zijn? En kan voedsel daar een hoofdrol in spelen? Als je die vraag aan een grote groep mensen stelt, zal een aanzienlijk deel antwoorden dat er binnen de moderne stad meer ruimte moet komen voor het zelf produceren van je voedsel. Denk aan volkstuintjes en schooltuinen: ze zijn educatief, dragen bij aan een fijne, groene omgeving, een prettiger leefklimaat, sociale cohesie en leveren een bijdrage aan de voedselvoorziening (zij het bescheiden).

Bij Flevo Campus denken we na over de stedelijke voedselvoorziening van de toekomst. Maar de campus ligt ook in een toekomstige woonwijk, Hortus, gelegen aan het Almeerse Weerwater. En in die waterpartij vind je het eiland Utopia, waar Flevo Campus het (eetbare) Stadspark van de Toekomst in de praktijk onderzoekt. Met een educatieve tuin, een stadstuinderij maar ook door het organiseren van publieksbijeenkomsten, evenementen en meer.

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website