Food and the city

Onderzoek

In de schooltuin gaat bewegen vanzelf

Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Daarom zijn scholen per augustus 2023 verplicht om per week minstens 1,5 lesuren bewegingsonderwijs in te roosteren. Hoe mooi zou het zijn als schooltuinlessen een gedeelte van die verplichte beweging zouden kunnen leveren?
  •  Leestijd 3 minuten
Utopia augustus 2023

Elke vrijdagmiddag rond 12 uur fietsen zo’n 30 leerlingen van Almeerse basisschool De Verwondering naar Utopia Eiland voor hun schooltuinles. Daar worden ze opgevangen door Dieuwer Duijf van Stichting Weerwoud. De kinderen eten hun boterhammen terwijl hij hen van alles vertelt over het ecosysteem. Dan gaan ze aan de slag in hun tuintjes.

Het volgende uur rennen de kinderen geestdriftig heen en weer met gieters, onkruid en plantjes. Dat riep bij ons de vraag op, of ze tijdens hun schooltuinles wellicht intensief genoeg bewegen om te kunnen gelden als bewegingsonderwijs. We vroegen onderzoekers Antoine de Schipper en Dr. Sander Bliekendaal van Aeres Hogeschool Almere om het te onderzoeken. “Wij waren daar ook benieuwd naar”, aldus De Schipper. “Want als het bewegingsniveau hoog genoeg is kan de schooltuinles misschien deel uitmaken van het verplichte wekelijkse bewegingsonderwijs.”

De kinderen kregen tijdens een van de laatste schooltuinlessen vóór de zomervakantie een bewegingssensor om. Deze brachten de beweging van de kinderen in kaart. De resultaten zijn hieronder weergegeven.

  • fietsen
  • schooltuinles

Hoe actief bewogen de leerlingen?

Hoe intensief bewogen de leerlingen van moment tot moment?

De volgende grafiek laat zien wanneer de kinderen samen bewogen in de tijd. “Je kunt hier de uitlegmomenten goed zien: rond 12.30 uur en weer rond 12:50 uur werd er weinig bewogen. Daaromheen waren ze in de tuinen bezig. De uitschieters geven weer wanneer de kinderen met gieters heen en weer renden”, aldus De Schipper.

Zowel de jongens als de meisjes liepen in een uur meer dan een kilometer (jongens: 1092m en meisjes: 1026m). Gemiddeld liepen ze 1059m!

Op welke plekken waren de kinderen het vaakst?

Deze plattegrond leest als een soort buienradar: geel en oranje geeft aan waar de kinderen het vaakst waren.

Nog geen conclusie

De resultaten van de metingen moeten nog worden vergeleken met de norm van bewegingsonderwijs. Zodra daar meer over bekend is zullen we erover berichten.

De schooltuinen op Utopia eiland waren vorig jaar een gezamenlijke inzending van Amsterdam en Almere op de Floriade Expo. Op initiatief van Flevo Campus, Stichting Weerwoud en Stad & Natuur Almere worden de schooltuinlessen ook dit jaar weer gegeven.

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website