Food and the city

Overheden: goed voedsel = goed beleid

Goed eten vergt een goede organisatie. Bij uitstek het terrein waar overheden – van hyperlokaal tot wereldwijd – een onmisbare rol spelen. Maar voedselbeleid blijft notoir complex. Flevo Campus verbindt overheden daarom aan ondernemers en onderzoekers (en vice versa) teneinde met elkaar tot het beste beleid te komen.

Lokale en nationale overheden spelen een grote rol in voedsel

In de afgelopen tien jaar is voedselbeleid in toenemende mate belangrijk geworden. Het idee is dat voedsel aan veel beleidsdomeinen raakt en een ‘integraal’ voedselbeleid zou in het ideale geval dus ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan al die domeinen. Een voorbeeld: de volksgezondheid staat onder druk. Welvaartsziekten, met name diabetes type 2 en obesitas nemen schrikbarend toe. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de toegenomen toegang tot ongezond voedsel.

Tegelijkertijd zijn er problemen met duurzaamheid. Zo zorgt overmatige consumptie van dierlijke eiwitten (vooral vlees en zuivel) voor een grote druk op het klimaat en het milieu. Door mensen te overtuigen meer groente te eten, worden er zowel op het gebied van klimaatbeleid als ook in milieubeleid en volksgezondheid winsten geboekt.

Dit soort ontwikkelingen zijn verre van eenvoudig: ze vergen een gecoördineerde inzet op meerdere terreinen tegelijkertijd. Ze vergen, met andere woorden: goed beleid.

Een prototype voor de toekomst

Almere is een van de Nederlandse gemeenten die voorop loopt als het aankomt op dit soort beleid: met de Voedselstrategie heeft de stad een lokaal voedselbeleid dat er op gericht is de bevolking gezond te houden en de toekomst leefbaar.

Flevo Campus is de uitvoerende partij van de gemeente Almere die wordt ingezet om de ambities en doelstellingen van de Almeerse voedselstrategie te realiseren. Zo startte in opdracht van de gemeente Almere het project Supermarkt van de Toekomst om meer lokale producten in lokale supermarkten te krijgen – een van de doelstellingen uit de voedselstrategie. In het algemeen onderzoekt Flevo Campus middels actiegericht onderzoek wat er nodig is om de voedselvoorziening in steden of nieuwe wijken meer duurzaam, sociaal, gezond en aantrekkelijk te maken.

Zo zijn we ook gestart met het Stadspark van de Toekomst (stadstuinderij en schooltuinen) en Smaak van de Toekomst (gastronomy labs). Ook in deze projecten brengen we overheden, onderzoekers, studenten, burgers, chefs en ondernemers samen. Onze werkwijze is uniek door het interdisciplinaire karakter te combineren met actie-onderzoek. Door het brede pallet stakeholders in onze projecten is Flevo Campus dé quadruple- helix organisatie die de regio op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken verbindt. Flevo Campus maakt, verbindt en versterkt kennis.

Flevo Campus positioneert zich rondom economische, maatschappelijke en kennisclusters. Lokale, regionale en ook nationale overheden zetten Flevo Campus als quadruple helix-organisatie in om regionale doelstellingen te realiseren, maar ook om als uitvoerende partij voor de voedselstrategie en citydeal te fungeren.

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website