Food and the city

Nieuwbouw Aeres Hogeschool Almere op weg naar realisatie

De nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere wordt een toonaangevend gebouw met extra aandacht voor klimaatadaptatie (groen), duurzaamheid (warmte, energie, materialen), circulariteit en gezondheid. Dankzij een bijdrage uit het programma Almere 2.0 kunnen extra maatregelen hiervoor gerealiseerd worden.
Schermafdruk 2019-07-17 09.46.04

In het programma Almere 2.0 werken het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere samen aan de kwalitatieve groei van de stad. De Flevo Campus, waar Aeres Hogeschool Almere in participeert, maakt deel uit van het programma. De Flevo Campus wordt een cluster van onderzoek, ontwikkelen, opleiden en ondernemen en versterkt daarmee de leer- en werkomgeving van de stad.

‘Groene Long’
Centraal in het ontwerp van het gebouw staat de ‘Groene Long’. Er ontstaat van maaiveld tot dak een groen landschap. De subsidie van het programma Almere 2.0 is bedoeld om een deel van de extra maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie (groen), duurzaamheid (warmte, energie, materialen), circulariteit en gezondheid te kunnen realiseren. In september 2019 wordt de omgevingsvergunning voor de bouw ingediend en in 2021 vindt de beoogde oplevering plaats.

Fysieke start Flevo Campus
De nieuwbouw van Aeres en het Innovatiepaviljoen van provincie Flevoland op het Floriadeterrein, vormen samen de fysieke start van Flevo Campus. De gebouwen versterken het profiel en de aantrekkelijkheid van de Flevo Campus en passen bij het ambitieniveau van de Floriade en de stadswijk.

De Flevo Campus gaat fungeren als een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van stedelijke voedselvoorziening. Studenten, onderzoekers en bedrijven gaan er onder andere praktische voorstellen ontwikkelen hoe de voedselvoorziening in groeiende steden kan worden verbeterd, vernieuwd of veranderd.

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website