Food and the city

Hoe krijg je een lokaal product ‘retail-ready’?  

De hedendaagse supermarkt biedt veel, heel veel. Maar er kan een boel beter en daarom denkt Flevo Campus na over de Supermarkt van de Toekomst. Lees in deze derde blog van de serie over de lancering van een lokale productlijn door Flevo Campus hoe je een product 'retail-ready' krijgt.
  •  Leestijd 8 minuten
IMG_6412

Binnen het project Supermarkt van de Toekomst kijkt Flevo Campus naar een toekomstbestendig systeem om aan je dagelijkse voedsel te komen. Hoe kunnen we onze manier van boodschappen doen verduurzamen, en wat is daarvoor nodig? In de Voedselstrategie 2021-2025 benoemt gemeente Almere een duidelijke doelstelling: lokaal en regionaal voedselaanbod moet zichtbaar worden gemaakt voor een bredere doelgroep.

Klaar voor het schap

In de vorige blogs hebben we het gehad over de ambitie van Flevo Campus om een lokale productlijn te lanceren. Daarmee zetten we niet morgen, maar vandaag al een stap richting die supermarkt van de toekomst. We zien immers vandaag de dag al toekomstbestendige producten in de schappen van de hedendaagse retail. Alleen: hoe krijg je je product ‘retail-ready’? We nemen je graag mee in ons proces om lokale producten in het lokale supermarktschap te krijgen.

Waarom willen wij eigenlijk dat onze lokale producten in de supermarkt verkrijgbaar zijn? Het antwoord is simpel: omdat het merendeel van de mensen het merendeel van hun boodschappen daar kopen. Het Consumentenonderzoek 2021 van Deloitte Branchegroep Retail geeft aan dat bijna alle Nederlanders (91%) minimaal één keer per week de supermarkt bezoeken. En maar liefst 81% doet nog altijd boodschappen in de fysieke supermarkt, aldus de uitkomsten van dit onderzoek. Als we de ‘bredere doelgroep’ waar de Almeerse voedselstrategie over spreekt willen bereiken, moeten we dus zorgen dat onze lokale producten in de lokale supermarkt verkrijgbaar zijn.

Meer vers en lokaal

Daarvoor hebben we natuurlijk wel de medewerking van Almeerse supermarkten nodig. Gelukkig hebben we een goed aanknopingspunt, want het CBL, de branchevereniging voor supermarkten en foodservicebedrijven, tekende mee in het Nationaal Preventie Akkoord met het doel om Nederlanders gezonder te maken in 2040. Bovendien wil gemeente Almere concrete invulling geven aan dit Nationaal Preventie Akkoord door met de supermarkten in Almere een convenant te sluiten om het aanbod vers en lokaal voedsel uit de korte keten in de schappen te vergroten en te promoten. We kunnen dus profiteren van een gezamenlijk belang om gezonde en lokale producten op de plank te krijgen.

De gemeente Almere werkt samen met de supermarkten in Almere om het aanbod vers en lokaal voedsel uit de korte keten in de schappen te vergroten en te promoten.

De afgelopen periode hebben gemeente Almere en Stichting Flevo Campus samen een goed contact met de lokale supermarkten opgebouwd. Als resultaat daarvan konden we de eerste twee lokale franchisenemers van Albert Heijn benaderen met ons project Supermarkt van de Toekomst (en specifiek de productlijn van FC LOKAAL). Zowel BUN Supermarkten (6 vestigingen in Almere) als Weernekers Supermarkten (4 vestigingen in Almere) hebben hun medewerking aangeboden. Een top begin, want op deze manier is een grote speler als Albert Heijn bereikbaar geworden zonder dat hiervoor een landelijke aanpak nodig is.

Verkoopeisen

Naast de medewerking van de supers is het van belang dat onze producten voldoen aan de voorwaarden die supermarkten hanteren. Dan kun je denken aan eisen rondom voedselveiligheid, het krijgen van werkende barcodes en zorgen voor juiste distributie. We laten deze aspecten één voor één de revue passeren.

Voedselveiligheid

We zorgden voor beide producten dat de productie in de regio plaatsvindt door bestaande en gerenommeerde partijen. En we hebben vanuit Flevo Campus een audit laten uitvoeren bij deze producenten om de voedselveiligheid te beoordelen.

Streepjescode

Naast voedselveilig moet het product ook efficiënt verkoopbaar zijn. Praktisch gezien betekent dit dat er een streepjescode op de producten dient te zitten. Dat vereist een registratie bij GS1, het wereldwijde en onafhankelijke platform dat zorgt voor efficiënte en transparante productdata. Via deze organisatie kun je barcodes registreren en daar de specificaties van het product aan koppelen. Als vervolgens die streepjescode in de winkel gescand wordt, hangt voor iedereen dezelfde informatie erachter. Handig en noodzakelijk voor de grotere supermarkt.

Distributie

Tot slot is de distributie een mooie uitdaging. Bij de grote supermarktketens vindt deze vaak landelijk plaats middels een distributiecentrum en landelijke registratie. Net wat je niet zoekt als het gaat om lokale producten waarbij we de gehele keten zo lokaal mogelijk willen houden. Gelukkig hebben we veel flexibiliteit van de supermarkten ervaren. De eerste leveringen mochten ‘via de achterdeur gebracht worden’ en parallel maken we ons er hard voor dat FC LOKAAL als merklijn opgevoerd wordt als regionaal leverancier. Een perfecte oplossing om onnodige ‘food miles’ te vermijden. En wederom een blijk van de bereidheid vanuit de supermarkten om de keten daadwerkelijk kort te houden.

IMG_6376

Uit onze vraag aan Almeerders welke producten ze graag zouden zien in de schappen van hun lokale supermarkt kwam naar voren dat ze een voorkeur hadden voor twee producten: ice-tea en chutney. We moesten wat stappen nemen om tot een retail-ready product te komen, maar het is gelukt: FC Ice-t en FC Chutney zijn nu verkrijgbaar bij de Albert Heijn vestigingen in Parkwijk, Columbuskwartier,  Oosterwold, Kruidenwijk, Waterwijk, Oostvaardersplassen en Haven. Kom je langs om te proeven?

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website