Food and the city

Blog

Wie bepaalt het assortiment van de supermarkt van de toekomst?

Wie bepaalt het assortiment van de hedendaagse supermarkt? En welke producten zou je terugzien in de supermarkt van de toekomst. Lees mee in deze tweede blog van de blogserie over de lancering van een lokale productlijn door Flevo Campus. We vertellen je graag hoe we tot een consumentgestuurde productlijn zullen komen.
  •  Leestijd 5 minuten
Overdaad in de super (via Peter Bond – Unsplash)

Bij de ontwikkeling van een product probeer je als producent altijd de klant in het achterhoofd te houden. Hij of zij moet het product immers kopen. Dat lijkt een open deur, maar zo makkelijk is het in de praktijk niet. Zeker op het gebied van voedsel ligt dit minder voor de hand dan je zou denken. Een product toevoegen aan de enorme assortimenten van de evenzo enorme supermarktketens is geen sinecure. Want wie bepaalt het assortiment van de hedendaagse supermarkt? En welke producten zou je terugzien in de supermarkt van de toekomst?

Wat zijn de wensen van de consument van de toekomst? 

Vaak hebben veel consumenten duidelijke wensen. Zo zijn we sinds de covid-pandemie meer gericht op gezond eten. Ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel, want we willen nog langer gebruik maken van deze planeet en het voedselmogelijkheden die de planeet biedt. Tot slot blijkt ook lokaal een belangrijke wens van de consument te zijn. Maar liefst 90 procent van de Almeerders staat ‘best positief’ tegenover lokaal voedsel, blijkt uit het onderzoek ‘Consument zoekt boer’ uit 2017 van CoE Food project. Twee derde van de Almeerders is zelfs bezig met zelf voedsel produceren, zagen we in eerder onderzoek van Flevo Campus.  

Thema’s als gezond, duurzaam en lokaal zijn veelomvattend en complex, wat ze ongrijpbaar maakt.

Hoe gaat het er in de praktijk aan toe?  

Thema’s als gezond, duurzaam en lokaal zijn echter vaak zeer veelomvattend en complex, wat ze nogal ongrijpbaar maakt. Er speelt bovendien veel meer mee in het maken van de keuze voor een bepaald product: de prijs bijvoorbeeld. Ter illustratie zien we in het eerdergenoemde onderzoek dat waar 90 procent van de Almeerders zei positief te staan tegenover lokaal voedsel, slechts 25 procent ook daadwerkelijk lokale producten koopt. En ook factoren als smaak, verkrijgbaarheid, gemak en gewenning zijn van belang. Hoe neem je die aspecten mee in je productontwikkeling? 

Hoe vind je wat je echt wilt in de hedendaagse super?

Wat is de route die Flevo Campus gekozen heeft? 

Flevo Campus richt zich als kennisinstituut op de stedelijke voedselvraagstukken van de toekomst. We geven uiting aan de voedselstrategie 2021-2025 van de gemeente Almere, waarbij één van de kernambities is om het lokale en regionale voedselaanbod te versterken en te vergroten. Binnen het project ‘supermarkt van de toekomst’ probeert Flevo Campus lokaal voedsel onder een brede groep Almeerders onder de aandacht te brengen. Dat begint bij de Almeerder zelf. Welke ingrediënten en smaken mogen dan niet ontbreken? Want, behalve lokaal geproduceerd, moeten de producten ook aansluiten op de overige wensen van de Almeerder. Om dit te achterhalen doet Flevo Campus veel onderzoek hiernaar.  

Van Almeers onderzoek tot product in de lokale schappen 

‘Pssst, wat drinkt Almere?’ heette het onderzoek dat Flevo Campus in juli 2021 is gestart. Door middel van een vragenlijst is onderzocht welk alcoholvrije drankje bij de Almeerse bewoners past. Natuurlijk valt te verwachten dat er, net zoals in de rest van de wereld, ook in Almere veel cola gedronken wordt. Maar wat viel nou specifiek op in de resultaten? 23 procent van de ondervraagden gaf aan dat ice-tea behoorde tot één van hun favoriete twee drankjes. Het bleek zelfs dat 17,5 procent wekelijks ice-tea drinkt. Nou is ice-tea niet direct het meest lokale drankje, vanwege de thee die vaak van ver komt.  

Lukt het echter wél om van ice-tea wel een lokaal drankje te maken, dan slaan we twee vliegen in een klap. We sluiten aan bij de 90 procent van de Almeerders die lokale producten willen kopen én het past bij 23 procent van de Almeerders die ice-tea als favoriete drankje opgeeft. De Almeerder heeft gesproken; we gaan voor een lokale ice-tea!  

In de volgende blogs lees je meer over de productontwikkeling van dit consumentgestuurde product.  

 

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website