Food and the city

Nieuws

Flevo Campus heeft een nieuw hoofdkwartier

Flevo Campus wordt hoofdhuurder van The Natural Pavilion. Dit markante pand is gebouwd als Rijkspaviljoen voor Floriade, om als showcase voor nieuwe vormen van bouwen te dienen. Flevo Campus voegt aan die functie de komende jaren nog het ontwikkelen van een duurzame stedelijke voedselvoorziening toe.
Daria Scagliola--4563

Dat The Natural Pavilion het nieuwe hoofdkwartier van Flevo Campus wordt, mag aan de ene kant geen verbazing wekken. Het gebouw staat immers op één van de kavels die, voorafgaand aan Floriade, beoogd waren als deel van toen nog te ontwikkelen Flevo Campus. Aan de andere kant was alles in die periode in beweging en was er recenter, na afloop van Floriade, zelfs een grote kans dat het hele The Natural Pavilion uit elkaar gehaald zou worden om elders te worden herbouwd (iets wat de innovatieve constructie ook mogelijk maakt). Dat het nu is gelukt om het gebouw een tweede leven te geven als het nieuwe hoofdkwartier van de campus is iets waar we blij en trots over zijn.

De nieuwe, volledige duurzame wijk die de komende jaren op het Floriadeterrein zal verrijzen heeft met het behoud van The Natural Pavilion een echte eyecatcher te pakken.

Dat het gebouw de komende jaren zal worden gehuurd door Flevo Campus is winst voor alle betrokken partijen en instanties. In de eerste plaats praktisch: door de huur kan het gebouw blijven staan, en dat scheelt een boel gedoe. Want hoe handig het ook uit elkaar te halen en elders op te bouwen is, het is natuurlijk altijd makkelijker om het te laten staan. Maar ook wat betreft de ‘erfenis’ van de Floriade is de nieuwe toepassing positief te noemen. Het thema van Floriade was immers ‘Growing Green Cities’, een thema waar ook een duurzame en gezonde stedelijke voedselvoorziening – het werkveld van Flevo Campus – sterk aan bijdraagt. De nieuwe, volledige duurzame wijk die de komende jaren op het Floriadeterrein zal verrijzen heeft met het behoud van The Natural Pavilion een echte eyecatcher te pakken die het thema in ieder geval de komende jaren nog zal blijven uitdragen.

Ruimte voor ambities

En voor Flevo Campus zelf is het gebouw een flinke sprong voorwaarts om zijn doelstellingen te behalen. De organisatie krijgt zelf ruimte, maar er is daarnaast nog veel ruimte over. En daar zijn flinke ambities mee. Zo zal alle waarschijnlijkheid Low Food, een open-source platform dat zich inzet voor onderzoek naar en behoud van de Nederlandse eetcultuur, zich ten behoeve van de Labs-samenwerking met Flevo Campus vestigen in het gebouw. Daarnaast krijgen voedselondernemers in verschillende stadia van ontwikkeling de mogelijkheid om binnen The Natural Pavilion ruimtes te huren. Ook zal een deel van de toegepaste voedselgerelateerde opleidingen die Aeres Hogeschool aan de overkant van het ‘campusplein’ aanbiedt in het The Natural Pavilion kunnen plaatsvinden. Daarmee wordt de mogelijkheid geboden voor directe kruisbestuivingen tussen lerende studenten, praktiserende ondernemers, onderzoekende wetenschappers en uitvoerende overheden.

De open structuur van het gebouw maakt het bovendien mogelijk om bijeenkomsten te organiseren waarin alle aspecten van de stedelijke voedselvraagstukken waar Flevo Campus zich over buigt kunnen worden behandeld. De open ‘aula’ in het hart van het gebouw is geschikt voor zowel besloten als publieksbijeenkomsten, terwijl in de afgesloten kantoren in de ‘schil’ van het gebouw gewoon gewerkt kan worden.  

Tekst gaat door onder de fotogalerij

Prijzen

The Natural Pavilion was dus het antwoord op het Floriade-thema ‘Growing Green Cities’. Het paviljoen toont een meer duurzame manier van landbouw, verstedelijking en klimaatadaptatie en het herstellen van de biodiversiteit. Het gebouw laat kortom zien dat er oplossingen zijn voor het tekort aan energie, grondstoffen en woningen.

Gemeentes, provincies, architecten, ontwikkelaars, akkerbouwers, stedenplanners, ministeries, natuurorganisaties, transitiemanagers, landschapsarchitecten, banken, investeerders, de hele (bouw)wereld heeft het paviljoen bezocht om geïnspireerd te raken en te leren over groene oplossingen zoals biobased bouwen, slimme waterbuffering, duurzaam funderen en parametrisch ontwerpen.

Met acht nominaties voor (inter)nationale architectuur awards (waarvan er verschillende bekroond werden!) bewijst The Natural Pavilion dat bouw en architectuur bijdragen aan het oplossen van de grote wereldproblemen van nu.

In samenwerking met het Woningbouwatelier is een boekje van The Natural Pavilion gemaakt. Hierin meer over hoe het paviljoen tot stand is gekomen en welke innovaties zijn toegepast in het paviljoen.

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website