Food and the city

Nieuws

Onderzoek naar drijvende teelten krijgt impuls

Voedsel telen op water, kan dat? Om dat te onderzoeken start op 15 maart een vierjarig onderzoeksprogramma genaamd 'Drijvende Delta’s'. De komende vier jaar wordt daarin gewerkt aan het ontwikkelen van een drijvende boerderij in het Almeerse Weerwater. Flevo Campus is nauw betrokken bij dit programma.
Bouw van het drijvende teeltsysteem in het Almeerse Weerwater

Teelt op het water heeft grote voordelen. Zeker in een delta met zoveel water als Nederland, met in het achterhoofd ook nog de dreiging van stijgende waterspiegels en verzilting door klimaatverandering. Daarom start vandaag het onderzoeksprogramma Drijvende Delta’s: “klimaatbestendige plantaardige productie in een waterrijke omgeving”.

Het programma is een zogenaamde Publiek Private Samenwerking. Hierin werken overheid, bedrijfsleven en onderzoek samen. Het consortium dat dit programma draagt bestaat uit diverse innovatieve bedrijven uit Nederland (Floating Islands, Priva, Rovero, Meteor Systems, Witteveen+Bos, Alltrace loT, en Genap), België (Tempest BVBA) en Frankrijk (Cubi). Het zijn bedrijven die veel kennis hebben van glastuinbouw, watermanagement en constructies op water. Daarnaast investeren het Ministerie van LNV, provincie Flevoland, gemeente Amsterdam en Flevo Campus in het programma. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University and Research, AMS Institute en Aeres Almere.

In het onderzoeksprogramma wordt niet alleen gekeken naar een optimale teelt van groenten op water, maar wordt ook aandacht besteed aan duurzaamheid, regelgeving, ecologie, business cases, ketenontwikkeling, maatschappelijke acceptatie, smaak en voedingswaarde van drijvende teelten. Uiteindelijk presenteert het programma een innovatieagenda. Deze agenda laat zien waarom, hoe, met wie en onder welke condities drijvende teelten een bijdrage kunnen leveren aan een klimaat bestendige voedselvoorziening in Nederland (en internationaal).

In 2022 kende Flevo Campus een kennisvoucher toe aan Floating Future (tegenwoordig Floating Islands BV). Deze start-up ontwikkelde en testte met behulp van de kennisvoucher een prototype: een drijvende constructie van 25×5 meter waarop gewassen gekweekt werden. Wageningen University and Research en Aeres Hogeschool waren nauw betrokken bij het testen van de teelt van de gewassen. Het prototype lag van medio april tot najaar 2022 in het Weerwater van Almere. Met de toen vergaarde kennis ontwikkelde Floating Islands samen met partners een verbeterd prototype. Deze wordt op 15 maart ingewijd en vormt de basis voor het onderzoek naar de toekomst van drijvende delta’s.

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website