Food and the city
JEJ-2020

Jan Eelco Jansma

Onderzoeker WUR / Flevo Campus

Ir. J.E. (Jan-Eelco) JANSMA heeft een BSc in Agronomie en een MSc in Gewasbescherming. De afgelopen 25 jaar opereerde hij als actieonderzoeker onder de vleugels van Wageningen University and Research (NL). Zijn ambitie is om een betere balans te vinden tussen landbouw en maatschappelijke behoeften. In dat kader heeft hij vanuit verschillende invalshoeken het stedelijke voedselsysteem verkend en onderzocht. Hij initieerde en coördineerde het Nationale stedennetwerk stadslandbouw (2010-2017), dat in staat was stadslandbouw op zowel lokale als nationale beleidsagenda’s te plaatsen, hij coördineerde het Agromere onderzoeksteam (2006-2011) dat de stad Almere inspireerde om stadslandbouw op te nemen in de planning van de nieuwe wijk Oosterwold, en hij is mede initiator van het Flevo Campus (onderzoek) programma (2017-).

In de loop van de tijd breidde hij zijn werk uit naar internationale context. Hij is bestuurslid van de AESOP-Sustainable Food Planning en werkpakketleider in het EU programma EFUA 2020-2024 (European Forum for a Comprehensive Vision on Urban Agriculture). Daarnaast is hij PhD-kandidaat in stedelijke planning van (peri-urbane) landbouw, zijn onderzoek richt zich op de planning van stadslandbouw in Oosterwold.

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website