Food and the city

Kennis bundelen over (stads)bosbouw

Meer dan 30 wetenschappers, ondernemers, burgers en andere geinteresserden namen deel aan de Meet UP Special Agroforestry. Wat zo op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken lijkt te hebben (vertical farming, agroforestry en wild plukken in de stad) bleek uiteindelijk gewoon te gaan over het eetbare landschap en de eetbare stad.
Agroforestry

Eetbare stad

Een inventariserende studie van de WUR laat zien dat Almere zich met recht eetbare stad mag noemen. Wat te denken van de volgende conclusie: “voor hazelaar en walnoot blijkt dat er binnen de gemeentegrenzen voldoende noten (in het wild) geproduceerd worden om in de behoefte van Almeerders te voorzien. De productie aan vruchten van vlier, gele kornoelje en braam kan ongeveer 20% leveren van de consumptie aan compote. Zoete wilde kers kan voor 16% en peer voor 6% voorzien in de consumptiebehoefte”. Wanneer er de komende jaren wordt geïnvesteerd in eetbare bomen en groen, neemt deze productie sterk toe.

Gebouw gebonden akkerbouw

Is vertical farming de volgende stap in de akkerbouw? Journalist Janno Lanjouw brengt in een essay de stand van zaken in zowel Nederland als internationaal in beeld. Ligt hier een wenkend perspectief voor Nederlandse producenten? Conclusie is dat nieuwe initiatieven voorlopig niet op kunnen tegen de bestaande producenten in kassen en in de open grond. Bovendien beperkt de teelt zich nog sterk tot leafy greens. Het prijsverschil tussen een met licht in een afgesloten ruimte geteelde tomaat en die in het normale productieproces is bovendien nog te groot. Op grote schaal zo gaan produceren, daar heeft Lanjouw zijn twijfels bij. Tegelijkertijd zou ‘Nederland’ wel leidend moeten zijn in de kennisontwikkeling. We hebben verstand van licht. Water. Zaden. Daar ligt de kans.

Agroforestry

Onderzoekers Fogelina Cuperus, Maureen Schoutsen en Jasper Kruse én ontwikkelaar Xavier di Giorgio gingen in op projecten in Flevoland. Biologische boer Erf is geïnteresseerd in stroken bomen als versterking van de productiestructuur. Landgoed Roggebotstaete staat voor een volgende stap in de ontwikkeling. En Utopia werkt hard aan de vernieuwing van het Bos. Alle drie projecten laten zien dat (al dan niet eetbare) bomen een toevoeging zijn aan het landschap of stadsbossen. Niet alleen neemt de biodiversiteit toe en kunnen er noten en vruchten worden geoogst, agroforestry is ook aantrekkelijk voor burgers.

Biodiversiteit

Samen met Lousie Vet schrijven docenten van Aeres Hogeschool Almere aan een esaay over biodiversiteit. Centraal staat de vraag hoe gemeenten in de provincie Flevoland de binnenstedelijke biodiversiteit kunnen vergroten. Interessante vaststelling bij de start van dit project is in elk geval al dat zo ongeveer heel Nederland meewerkt aan het Deltaplan Biodiversiteit (wetenschap, natuurorganisaties en agro-organisaties), maar dat de steden niet aangesloten zijn. Het essay wordt voor de zomer gepubliceerd.

Hoe verder?

Alle bovengenoemde initiatieven zijn ge(co)financierd door Flevo Campus. Flevo Campus beoogt met deze ondersteuning trends in beeld te brengen en te analyseren die te maken hebben met eetbare stad en eetbaar landschap. Er is nu een eerste beeld.

Flevo Campus gaat met partners in gesprek om op korte termijn te beslissen of en zo ja welke projecten nodig zijn in een mogelijke tweede fase.

 

 

 

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website