Food and the city

Eating City | workshop voor Europese jongeren

Eating city – Food Wave Flevo Campus

Eating City

De Europese organisatie Food Wave nodigt jou (chef-kok, gastronoom, voedingsdeskundige, boer, visser, foodie, young professional) van harte uit voor de eerste Eating City Workshop in het kader van het EU-project “Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action.”  op 6, 7 en 8 november 2020. In de workshop is plek  voor maximaal 50 deelnemers tussen de 18 en 35 jaar die werken en/ of studeren rondom voedsel, duurzaamheid en klimaatverandering, uit verschillende Europese 

Food Wave heeft tot doel bewustzijn te creëren over duurzame patronen van voedselconsumptie en -productie om de klimaatverandering te beperken, jongeren te activeren en hen in staat te stellen institutionele beslissingen te beïnvloeden, zodat ze ons kunnen leiden naar een duurzaam mondiaal voedselsysteem tegen 2050.

Waar ga je aan werken?

De missie van de workshop-deelnemers zal om tot een gemeenschappelijk statement te komen. Het doel is om een ​​stem te geven aan de gemeenschappelijke visie van jongeren over hoe de voedselsector kan bijdragen aan de beperking van de klimaatverandering, door de impact van voedselproductie, distributie en consumptie te analyseren. Dit is de eerste van drie workshops binnen het Food Wave Project (2020-2022) en het thema van deze eerste workshop is de impact van “voedselconsumptie buitenshuis”. Samen met andere jongeren ga je bespreken welke rol onder andere de horeca en de retail hebben in de strijd tegen klimaatverandering.

Let op: de workshops worden gehouden met zowel een online als offline publiek in Frankrijk. Iedereen buiten Frankrijk kan online deelnemen. De deadline voor het indienen van aanmeldingen die online deelnemen is 25 oktober. >>> Kijk voor meer informatie op eatingcity.org

>>> Meld je aan door dit formulier in te vullen en per e-mail te sturen naar foodwave@eatingcity.org

 

Eating City

European organisation Food Wave is pleased to invite you (Chefs, Gastronomists, Nutritionists, Food Procurement Officers, F&B Buyers, Farmers, Fishermen, Foodies, young professionals) to the 1st Eating City Workshop in the framework of the EU Project “Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action.” On november 6, 7 & 8. This workshop is open to maximum 50 participants between 18 and 35 years old working and/or studying around food sustainability and climate change coming both from European countries or the project Partners’ countries. 

Food Wave aims to create awareness on sustainable patterns of food consumption and production for climate change mitigation, activate young people and enable them to influence institutional decisions, so they can lead us to a sustainable global food system by 2050.

What will you work on?
The mission of the participants will be delivering a common statement. The goal is to give voice to the common vision of young people on how this sector can contribute to climate change mitigation, by analyzing the impact of food production, distribution, and consumption. This is the first of three workshops within Food Wave Project (2020-2022) that will aim to highlight the impact that the “out-of-home food consumption” sector can provide in the fight against climate change.
 
Please note: The workshops will be held with both an online and offline audience in France. Anyone outside of France can participate online. The deadline for the submission of applications that participate online is 25th Oct. >>> For more information, check eatingcity.org
Beeld: Jaap van den Biesen
Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website