Food and the city

Research Fellow | Ruud Zanders

RUud

Op 4 december gaan we tijdens Flevo Campus LIVE in gesprek met Ruud Zanders over zijn ervaringen als gevestigde voedselondernemer en welke uitdagingen daarbij komen kijken.

>>> Meld je aan voor Flevo Campus Live op 4 december

Wat gaat Ruud onderzoeken?

Ruud gelooft in een slimme koppeling tussen restromen van voedselproductie en voeding van dieren. Want, voor de korte en middellange termijn zullen dieren nog volop benut worden in ons voedselsysteem. Vanuit eerder onderzoek van Wageningen Universiteit is de rol van dieren in ons voedselsysteem onderzocht. Daaruit bleek: voor efficiënt landgebruik zou je alleen koeien en geiten moeten houden op marginale gronden en gras daarmee omzetten in melk(producten). Varkens en kippen zou je dan uitsluitend moeten voeren met producten welke niet (meer) geschikt zijn voor humane consumptie maar daarvoor oorspronkelijk wel bedoeld waren.
 
Het onderzoek van Ruud haakt hierop aan. De vraag die Ruud wil gaan stellen luidt: Welke reststromen zijn er zoal beschikbaar en welke reststromen zijn voor welk dier het meest efficiënt. Uiteindelijk wil hij ook de vraag beantwoorden: ‘Gezien de reststromen die er zijn, welke dieren en hoeveel passen er dan in een duurzaam voedselsysteem?’ Hierbij wil hij praktijkvoorbeelden laten zien, waarin het ook echt mogelijk is om deze koppeling uit te voeren.
 
Deze twee vragen zijn in aanloop naar een groter uitgangspunt, namelijk dat we op de lange termijn als mensen geen dieren meer willen doden speciaal voor onze eigen consumptie. Hoe kan een voedselsysteem er dan uit zien? Wat moet er gebeuren om de groeiende wereldbevolking dan toch voor voldoende voedsel te voorzien?

INSPIRATIE

We vroegen Ruud: “Welke werken hebben jou geïnspireerd om tot dit onderzoek te komen?” Uit een hele lijst koos Ruud zijn favoriete boeken over restromen, dierlijke productie en het voedselsysteem in het geheel.

>>>Sapiens, Yuval Noah Harari
>>>Homo Deus, Yuval Noah Harari
>>>Feitenkennis, Hans Rosling
>>> Feed sources for livestock: recycling towards a green plant, Hannah van Zanten

Het Research Fellowship

Het Fellowship dat medio 2020 is opgezet is een samenwerking tussen Aeres Hogeschool en Flevo Campus waarin vooraanstaande voedseldenkers en onderzoekers bij dragen aan het ontwikkelen van kennis op het gebied van “Feeding the City”. De Research Fellows leveren tegelijkertijd een bijdrage aan de agenda van de stad Almere en de Provincie Flevoland als het gaat om voedselvraagstukken.

Meer te weten komen over het Research Fellowship? Lees ook de onderzoeksplannen van Carolyn Steel

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website