• menu

  Over Flevo Campus

  In januari 2017 is Flevo Campus geopend: dé wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken voor de toekomst. Onder het dak van Flevo Campus brengt Almere studenten, onderzoekers en bedrijven samen om te onderzoeken en te testen hoe we voedselvoorziening in groeiende steden kunnen veranderen en vernieuwen. Flevo Campus is een samenwerkingsverband tussen Aeres Hogeschool Almere, Wageningen University & Research (sinds 2019), de Gemeente Almere en de Provincie Flevoland. Tot eind 2019 maakte ook het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) deel uit van Flevo Campus.

  De stad zelf, maar ook de daaromheen liggende regio speelt daarin een belangrijke rol. Almere met de ligging op het snijvlak van de metropoolregio Amsterdam aan de westkant en het agrarische productielandschap van Flevoland aan de oost- en noordkant is de plek waar deze samenwerking goed getoond maar vooral ook getest kan worden. Flevo Campus is daarbij de verbinder tussen onderzoek, onderwijs en ondernemen, om te komen tot nieuwe slimme ontwikkelingen. Flevo Campus werkt daarbij aan drie doelen:

   

  Het eerste doel krijgt vorm via het doorontwikkelen van een internationaal aansprekende Aeres Hogeschool Almere, in nauwe samenwerking met de vestiging in Dronten (in het Engels ‘University of Applied Sciences’)  met een toonaangevend Nederlands en Engelstalig onderwijsprogramma gericht op voedsel en de stad, spraakmakende wetenschappers, een reputatie als ‘living lab’ en meerdere vestigingen. Bovendien is deze University of Applied Sciences nog sterker onderdeel van een internationaal netwerk.

  Aeres Hogeschool Dronten is al jaren een bekende naam, op gebied van onderwijs en onderzoek van land- en tuinbouw, met aansprekende opleidingen, een stevige onderzoeksgroep met zeven lectoraten en veel relaties met het regionale bedrijfsleven. Met de komst van Aeres Hogeschool Almere als jongste duurzame groene hogeschoolfaculteit is de positie van de Aeres hogeschool als internationale University of Applied Sciences verder versterkt, door ook de connectie te leggen naar het wereldwijde thema van groene, gezonde en duurzame steden van de toekomst.

  Twee lectoraten, een buitengewoon hoogleraar en een drietal promovendi op het gebied van stedelijke voedselvoorziening en het gestarte netwerk van internationale ‘Researchers in Residence’ laten dit zien. In 2022 zijn aan de huidige bacheloropleidingen twee professionele Masteropleidingen toegevoegd en leveren beide vestigingen van de Aeres Hogeschool een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse Floriade Dialogues.

   

  Het tweede doel is het versterken van de concurrentiepositie en de groeimogelijkheden van lokale en regionale bedrijven in de agrosector. Door bedrijven te helpen met kennisvragen kunnen studenten, wetenschappers en docenten aan die doelstelling een bijdrage leveren. De regionale en lokale bedrijfsnetwerken worden geactiveerd, onder andere in het FlevoFood netwerk; bedrijven worden opgeroepen deel te nemen aan ‘challenges’, zoals de Floriade Werkt! Challenge en specifieke sectoren als de aardappel- en uiensector worden benaderd om mee te doen, onder andere via de lectoraten.

  Vaak lopen ondernemers tegen barrières aan die met behulp van kennisoplossingen kunnen worden weggenomen. We leggen snel de goede verbindingen tussen kennisvragende ondernemers en kennisaanbieders als het AMS Institute en Aeres Hogeschool Almere en Dronten. In 2022 moet de economische structuur van de agrosector in de regio mede hierdoor versterkt zijn.

   

  Almere is als nieuwe stad opgezet met veel natuur en water in de nabije omgeving. Het behoudt van deze natuur en tegelijkertijd meer voedselproductie binnen de grenzen van de stad brengen levert veel vragen op. Hoe ziet een zogenaamde ‘new town 2.0’ eruit? Educatie over stedelijke voedselvoorziening en kennistoepassing daarvan zijn de kernactiviteiten van Flevo Campus. En zo levert de Flevo Campus een bijdrage aan het publieke belang van het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid. Maar ook vraagstukken op het gebied van stedenbouw en landschapsontwikkeling, zoals Oosterwold, de Eemvallei, of voedselbossen op onder meer het Floriadeterrein, bodemgebruik (van vertical farming tot precisielandbouw) en zelfs burgerschap vallen binnen het werkgebied van Flevo Campus. Het AMS Institute heeft onderzoekers van Wageningen UR en TU Delft ingezet op deze thema’s en studenten van Aeres Hogeschool gaan concreet aan de slag met projecten in de verschillende gebieden in de stad als onderdeel van hun opleidingen.

  Ambitie 2022

  De ambitie voor 2022 is dat Flevo Campus bestaat uit meerdere sterke kennispartners, met veel samenwerkingsverbanden met bedrijven, gericht op open innovatie. Daarnaast is er een productieve samenwerking tussen onderzoek, opleidingen, ondernemen en ontwikkelen. De Flevo Campus excelleert op het thema van stedelijke voedselvoorziening, is aantrekkelijk voor internationale studenten, maar fungeert ook als brandpunt van internationale kennisuitwisseling tussen steden en universiteiten. De Floriade Dialogues en andere evenementen als de Summerschool de Think Tank en Flevo Campus Live zijn daarvan concrete voorbeelden. Dit alles komt samen in een fysieke locatie op het Floriadeterrein.

  Flevo Campus is bereikbaar via

  Zie ook Flevo Campus Fact Sheet :
  (in het Nederlands en Engels)