Food and the city

Onderzoek

Frisdrankenonderzoek Flevocampus gebruikt in groter onderzoek door WUR

Afgelopen zomer onderzocht Josephine Koopman in opdracht van Flevo Campus de culturele geschiedenis van frisdrank. Wageningen Universiteit & Research (WUR) gebruikte haar onderzoek in een groter onderzoek naar frisdrankconsumptie door consumenten. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd.
IMG_3767

Waarom kiest de consument voor de ene frisdrank, en niet voor de andere? Als je dat weet, kun je wellicht invloed uitoefenen op het keuzeproces. Tot nu toe is er – anders dan bijvoorbeeld in het geval van koffie, thee of wijn – nog nauwelijks onderzoek gedaan naar frisdrank. De weinige artikelen die er over zijn gepubliceerd gaan over de gezondheidseffecten. Omdat Flevo Campus de consument wil stimuleren om bewuste en gezonde keuzes te maken als ze frisdrank kopen, is het nodig dat we inzicht krijgen in hun keuzeproces.

Frisdrank als symbool voor de tijdsgeest

Josephine Koopman deed in opdracht van Flevo Campus onderzoek naar de culturele geschiedenis van frisdrank. Uit haar onderzoek kwam naar voren dat de keuze voor een bepaalde frisdrank niet (alleen) wordt bepaald door wat er in zit en of dat gezond is. De symbolische waarde is minstens zo belangrijk. Frisdrank blijkt over een bruisende aantrekkingskracht te beschikken die niet kan worden geduid door voedingswaarde alleen.

In een vervolgonderzoek wilde WUR in kaart brengen hoe consumenten aankijken tegen de veelheid van frisdranken. De onderzoekers vroegen hiervoor 30 consumenten op locatie in Almere 24 echte frisdrankflessen/-blikjes geheel naar eigen inzicht in groepen in te delen. Dit proces herhaalden ze later online met 164 consumenten (met 18 foto’s van frisdranken). De verschillende indelingen werden geïnventariseerd en met elkaar vergeleken.

Hoewel de resultaten van het WUR onderzoek niet direct handvatten geven om de keuze van frisdrank door consumenten te kunnen sturen, leverde de gebruikte methode wel waardevolle informatie op. “De consumenten waren vrij om de frisdranken helemaal naar eigen inzicht te groeperen. Er werd gesorteerd op smaak, of er wel of geen suiker in zat, zelfs op kleur. Dat heeft ons kennis opgeleverd over de manier waarop mensen naar frisdrank kijken”, aldus Esther Veen, één van de onderzoekers.

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website