Food and the city

En de winnaars zijn…

De winnaars van de essaybundel zijn weer bekend!
Winnaars Flevo Campus Essaywedstrijd 2020

Dat niet minder dan 93 mensen de moeite hebben genomen om een essayvoorstel in te sturen, heeft de jury van de wedstrijd en de organisatie Flevo Campus zeer verheugd. Dit is de tweede keer dat de essaywedstrijd is gehouden en ten opzichte van vorige editie steeg het aantal inzendingen met bijna een derde. Het is duidelijk dat het onderwerp waarvoor de campus is opgericht – de stedelijke voedselvoorziening in de 21ste eeuw – erg leeft.

Een ander aspect dat opviel was de grote diversiteit aan inzenders. Wetenschappers, moestuinders, ‘gewone’ consumenten, boeren, designers, journalisten, denkers, studenten, ondernemers, ingenieurs… zelfs een orthodontist uit Argentinië stuurde een voorstel in. Dat laatste is minder verwonderlijk dan je misschien denkt, want dit was het eerste jaar dat de oproep voor essays ook in het Engels is uitgestuurd. Aangezien een duurzame, gezonde en adequate voedselvoorziening iedereen aangaat, wil Flevo Campus werk maken van het internationale karakter van de bundel.

En dan nu… de winnaars..!!

Aspirerende essayisten konden in drie categorieën meedingen om de winst, de winst zelf bestaande uit publicatie in de jaarlijkse Flevo Campus essaybundel (met alle aandacht en eerbied die daarbij komt kijken) en een aantrekkelijk honorarium. De categorieën zijn: onderzoek, opinie en student. Ruim een kwart van de inzendingen was een onderzoeksvoorstel. Veruit het grootste deel van de inzendingen was een opinie-voorstel. In de studentencategorie deden 13 inzenders mee.

In de categorie onderzoek koos de jury het voorstel van Marian Stuiver, programmaleider Green Cities aan de Wageningen University & Research. Haar visie op stedelijke voedselsystemen plaatst de nieuwe consument nadrukkelijk en op realistische wijze in zijn natuurlijke omgeving. In een reis om de wereld schetst ze overtuigend hoe een stedelijk voedselsysteem er in de toekomst uit kan zien. De jury prees de toegankelijke totaalbenadering van het voedselsysteem in haar voorstel.

In de categorie opinie koos de jury met klinkende cijfer voor het voorstel van Sebastiaan Aalst, partner bij campagnebureau Food Cabinet. Aalst wijst er op dat ‘de consument’ een begrip is geworden met een sterk negatieve connotatie, maar trekt deze kwalificatie in twijfel. ‘Het beeld van de consument als prijspakker zonder geweten is zo dominant geworden dat dit het karakter heeft gekregen van een self-fulfilling prophecy‘, stelde Aalst in zijn voorstel. Aalst vertegenwoordigde daarmee het meest eloquent een hele reeks inzenders die het vertrouwen in ‘de’ consument weigeren op te geven en beargumenteren dat deze een sleutel naar een beter systeem zijn.

Kelly Streekstra is masterstudent in Earth Sciences and Science Communications aan de universiteit van Amsterdam en werkzaam bij scenariobureau Futureconsult. Streekstra was zo assertief om meer dan één voorstel in te sturen. Ze was daarin niet helemaal alleen – een klein groepje inzenders stuurde twee voorstellen in – en hoewel het niet geanticipeerd was, besloot de wedstrijdleiding alle inzendingen individueel mee te nemen. Streekstra’s voorstellen vielen beide op door de vlotte schrijfstijl en duidelijke kennis van zaken. De keuze van de jury is gevallen op de inzending gericht op de toekomst van vleeseten, met name de culturele component daarvan, waarover Streekstra ook haar masterscriptie schrijft.

De jury feliciteert de winnaars van harte en ziet reikhalzend uit naar de eindresultaten. Voor de overige 90 inzenders geldt dat zowel de organisatie als de jury hen van harte wil danken voor de getoonde inzet.

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website