Food and the city

Anders boeren: welke typen boeren vind je in Flevoland?

Vliervelden-min

Anders boeren

In de media wordt soms het beeld geschetst dat er twee soorten boeren zijn; boeren die op de ‘gangbare’ wijze boeren en ‘andere’ boeren, die bijvoorbeeld een biologische bedrijfsvorm hebben gekozen. Uit het rapport van Bert Smit, Anders boeren. Typologie van boeren in Flevoland, komt een heel ander beeld naar voren: de variatie tussen land- en tuinbouwbedrijven is groot. Er zijn grote verschillen in schaal van de productie, de mate waarin moderne technologische ontwikkelingen op het bedrijf worden toegepast of juist met personeel gewerkt wordt, de afzetkanalen die men benut om de producten af te zetten en de relatie met consumenten, variërend van afzet van anonieme producten op de wereldmarkt tot verkoop van eigen producten op het boerenbedrijf. In het rapport is deze veelheid aan parameters uitgewerkt en verbeeld in een assenstelsel waarin de verschillende typen boeren zich onderscheiden op de assen

‘eigen/lokaal tegenover anoniem/globaal’ en ‘economische groei tegenover inclusief’.

Presentatie rapport

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Flevo Campus. Op woensdag 9 oktober presenteert Bert Smit van Wageningen Economic Research zijn rapport in de Stadskas, Almere. Smit gaat in gesprek met moderator Janno Lanjouw (Flevo Campus) en vernieuwende boeren uit Flevoland. Alle geïnteresseerden zijn welkom bij de presentatie; aanmelden graag via deze link.

Datum: woensdag 9 oktober 2019 | 19:00-21:00
Locatie: Stadskas Almere, Forum te Almere
Aanmelden: via deze link

Dit programma is onderdeel van de Dutch Food Week en wordt mede georganiseerd door Growing Green Cities. 

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website