Food and the city

Publicatie

Verschenen: ‘Wat je eet, dat deert’

Lenny Vulperhorst (1955) studeerde politicologie in Am­sterdam en promoveerde in Leiden op een onderzoek naar kartelafspraken in de bouw. Tussen 2017 en 2020 was hij kwartiermaker bij Flevo Campus. Naar aanleiding van zijn tijd daar schreef hij een boek over het voedselsysteem waarin hij uiteenzet waar we ons bevinden in de transitie en hoe we druk op de ketel kunnen houden.
Schermafbeelding 2020-04-09 om 11.32.51

In zijn boek werkt Vulperhorst drie stellingen uit. De eerste is dat het nieuwe voedselsysteem en het daarbij horende beleid al in de maak zijn; we zijn het omslagpunt al gepasseerd. Dat goede nieuws mag er niet toe leiden dat burgers achterover gaan zitten. Er is namelijk heel veel werk te doen. Door de politiek. Door producenten. En door burgers zelf, nu eens in hun rol als consument dan weer in hun rol als politieke actor. Dat is de tweede stelling: hoe kunnen met name burgers het politieke systeem en het voedselsysteem de komende tien jaar onder druk houden? Hoe kunnen ze als burgers lobbyen naar de politiek en stemmen met hun vork naar de industrie? De derde stelling is dat er veel creativiteit en inzet nodig is om intelligente beleidsinstrumenten te ontwikkelen die effectief kunnen zijn in de komende kabinetsperiode 2021-2025 en die verder kunnen worden uitgebouwd in de periode erna. We staan nog maar aan het begin van de ontwikkeling van die instrumenten, dus dit boek is ook een oproep tot debat daarover. Juist in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen van 2021.

Aanknopingspunten voor politieke keuzes

Wat je eet, dat deert bestaat uit drie (eigenlijk vier) delen. Deel 1 is een kleine politieke geschiedenis van het debat over voedsel in de Tweede Kamer in de periode 2010 – 2020, inclusief activisten, boze boeren en weifelende politici. Het laat zien dat een ideologische omslag tien jaar vergt. Deel 2 gaat over de rol van de overheid om te komen tot een goed werkend voedselbeleid. Het mondt uit in de voedselparagraaf van het nieuwe regeerakkoord in 2021. Deel 3 gaat over het repertoire dat burgers ter beschikking staat om druk uit te oefenen op de voedingsindustrie en de politiek. Dan is er tenslotte nog een bijlage, waarin de standpunten van politieke partijen over voedsel bij de vorige verkiezingen in 2017 op rij worden gezet. Het is een concrete handreiking voor al die burgers, die nog steeds in politieke verandering geloven. Het biedt aanknopingspunten om het beleid van de ‘eigen’ politieke voorkeurspartij het komend jaar te gaan beïnvloeden.

Het boek is sinds 7 april verkrijgbaar bij de (online) boekhandel.

 

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website