• menu

  Partners

  Horizon

  De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland zet zich in voor een economisch klimaat in Flevoland waarin het voor ondernemers goed ondernemen is en voor burgers en toeristen fijn wonen en vertoeven. Het team Economie en Investeringsbevordering doet dit door ondernemers met ambities om te innoveren, groeien en/of internationaliseren te verbinden met andere ondernemers, met kennisinstellingen en met scholen, door projecten te begeleiden en door hulp te bieden bij het zoeken naar financiering. De ontwikkeling van de Flevolandse economie wordt daarnaast gesteund met inzet op investeringsbevordering/buitenlandse acquisitie. De teams Toerisme Flevoland en Sportservice Flevoland verrichten hun werkzaamheden voornamelijk op het terrein van de destinatie marketing en het organiseren van evenementen en/of site events, leidend tot meer bezoek, meer bestedingen en meer werkgelegenheid.

  Naar de website

  Veldacademie

  Veldacademie is een kenniswerkplaats voor stedelijke ontwikkeling. Veldacademie maakt kennis met de stad. Omdat iedereen ideeën en kennis heeft voor een betere stad is onze missie om samen praktijkkennis te creëren voor een plekken om van te houden. Veldacademie ontwikkelt verrassend logische inzichten, zorgt voor bewustwording en coalitievorming. Dat doen we door ons altijd af te vragen wat de invloed is van de omgeving op de kwaliteit van leven, door iedereen vroeg te betrekken als praktijkdeskundige. De leergierigheid van studenten wordt ingezet voor onze opdrachten en alle resultaten worden gevisualiseerd, zodat kennis toegankelijk wordt. Samen met bewoners, ondernemers en professionals wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor de opgaven in een gebied. Studenten van verschillende onderwijsinstellingen en disciplines participeren binnen reguliere onderwijsmodules aan het onderzoek. Daarnaast bieden we stageplekken aan.

  Naar de website

  Gemeente Almere

  Almere kan en wil het zogeheten Living Lab (wetenschappelijke praktijkwerkplaats) zijn waarin samen met partners uit onderwijs en onderzoek, het bedrijfsleven, bewoners en maatschappelijke ondernemers wordt gezocht naar oplossingen voor mondiale verstedelijkingsvraagstukken op het gebied van voedsel, energie, water en gezondheid. Dit wordt vorm gegeven in de zogenaamde Flevo Campus; een initiatief van de gemeente Almere, provincie Flevoland en Aeres Groep.

  Ga naar website

  Provincie Flevoland

  Economische structuurversterking is één van de langetermijndoelen van de provincie Flevoland. De economie van Flevoland kan groeien en sterker worden door te investeren in (technische) kennis en innovatie. De provincie Flevoland is actief in een aantal topsectoren waaronder Agro & Food / Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ook stimuleert de provincie bredere samenwerking tussen partijen om het ecosysteem voor ondernemerschap te versterken.

  Ga naar website

  Aeres Hogeschool

  De Aeres groep, met in Almere een VMBO/MBO vestiging en een hogeschoolvestiging,  besteedt in haar praktijkonderzoek en in diverse onderwijsprogramma's aandacht aan vraagstukken rond voeding, gezondheid en de groene stedelijke omgeving. De Aeresgroep zoekt samenwerking met aansprekende kennispartijen en met haar omgeving. De samenwerking binnen de Flevo Campus, is daarom van grote waarde voor de Aeres groep. 

  Ga naar website

  AMS Institute

  Vanuit het centrale thema van Flevo Campus – voedsel in de stad – geeft AMS Institute vorm aan de wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van Flevo Campus. Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) is in 2014 opgericht in Amsterdam als samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Delft en Wageningen University & Research, in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het doel van AMS Institute is het ontwikkelen van kennis over de duurzame en toekomstbestendige inrichting van grote steden. Belangrijke vraagstukken hierin gaan bijvoorbeeld over het produceren en distribueren van voedsel, en het realiseren van een rendabele voedselvoorziening. AMS Institute combineert kennis, onderwijs, netwerk en onderzoek in living labs. In deze living labs wordt in de praktijk getest en worden oplossingen voor de toekomst samen met de gebruikers verder ontwikkeld.

  Ga naar website

  Almere 2.0

  Flevo Campus wordt mede mogelijk gemaakt door Almere 2.0. Wie om zich heen kijkt, ziet dat de Randstad bruist. De woningmarkt floreert, de economie groeit, er komen meer banen en bedrijvigheid. Veel mensen zijn dan ook op zoek naar een plek om te wonen in de Noordvleugel van de Randstad. Almere draagt daar graag aan bij en zal daarom de komende jaren blijven groeien. Maar we doen meer dan alleen huizen bouwen. Met het programma Almere 2.0 investeren we in de kwaliteiten van de stad. Een stad waar inwoners trots op zijn, met plezier leven en zich naar hartelust kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden. Gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk werken hier samen aan.

  Naar de website