Food and the city

Onderzoek: Zit er voldoende eiwit in onze soja?

soja

In de zomer van 2018 hebben Wageningen UR en Dutchsoy gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar de optimalisatie van het eiwitgehalte bij soja met behulp van een kennisvoucher van de Flevo Campus. Om betere afzetmogelijkheden voor in Nederland geteelde soja te verkrijgen is het eiwitgehalte van wezenlijk belang. Hoe hoger het eiwit hoe beter de afzetmogelijkheden liggen.

Soja wordt veelal verwerkt in vleesvervangende producten. De soja die daar nu voor gebruikt wordt komt vooral uit Zuid-Amerika. De Flevo Campus heeft als doel kennis op te bouwen hoe ons voedsel gezonder en ook duurzamer kan worden. Om de juiste soja ook in Nederland te kunnen telen is kennis nodig. In dat kader heeft de Flevo Campus een voucher uitgegeven aan Dutchsoy, om in de praktijk te onderzoeken wat de kwaliteit van de soja moet zijn, om als volwaardig alternatief voor de Zuid-Amerikaanse variant te kunnen dienen. De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland heeft Dutchsoy begeleid in dit traject.

Om te zien of het eiwit in de sojaplant beïnvloed kan worden is er een veldproef in Lelystad aangelegd. Hierbij was de belangrijkste vraag: wat zijn de belangrijkste factoren die het eiwitgehalte beïnvloeden? Er werden twee verschillende rassen onderzocht en twee verschillende Rhizobiumproducten.

Rhizobium is een bacterie die ervoor zorgt dat de sojaplant (net als andere vlinderbloemige planten) stikstof uit de lucht kan opnemen. Het gewas heeft hierdoor normaal gesproken geen stikstofbemesting nodig om goed te kunnen groeien.

Tijdens het seizoen zijn er verschillende metingen gedaan. Zo is er gekeken naar de stadia van de groei, de lengte van het gewas en zijn de wortelknolletjes geteld en gewogen. Uiteraard is ook de opbrengst en het eiwitgehalte bepaald.

Het groeiseizoen van 2018 was bijzonder gunstig voor soja waardoor er zeer hoge opbrengsten in de proef werden behaald. Het bijbehorende eiwitgehalte was mogelijk hierdoor gemiddeld aan de lage kant (38-40%). Eiwit beïnvloedende factoren als ras, entingsproduct en N-bemesting hadden een beperkte invloed op het gehalte. Rassenkeuze bleek van deze factoren de belangrijkste maar er was ook een klein verschil tussen de Rhizobium producten. Mogelijk dat ook nieuwe entingsproducten het eiwitgehalte kunnen verhogen. Dit vraagt nader onderzoek en daarom wordt nagegaan hoe dit in 2019 vorm kan krijgen. De meer gedetailleerde resultaten van de in 2018 uitgevoerde proef zijn te vinden op de website van DutchSoy.

 

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website