Food and the city

Publicatie

‘Feeding the city’ – essaybundel nu voor iedereen beschikbaar

Landschapspijn, verlies aan biodiversiteit, bodemdegradatie, ongezonde voeding – het voedselsysteem kraakt in zijn voegen. De negatieve bijeffecten van het efficiënte en goedkope voedselsysteem dat opgebouwd is na de Tweede Wereldoorlog zijn groter geworden dan de voordelen. Iedereen die zich er mee bezig houdt, is het er over eens: dat moet anders. Maar waar de urgentie en analyse gedeeld worden, lopen de meningen over hoe het dan wel moet sterk uiteen.
201907Image.png

De buik van de stad is een essaybundel vol toekomstperspectieven op de relatie tussen stad, land en voedselproductie. Onder anderen Martin Scholten, Sigrid Wertheim-Heck en Ron Methorst droegen bij aan het boek, dat wordt ingeleid door Louise O. Fresco. En nu is de bundel vertaald! Feeding the city: Farming and the future of food, zo luidt de titel van de Engelstalige versie.

Het boek is gratis te downloaden via deze link. Flevo Campus wenst iedereen veel leesplezier!

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website