Food and the city

Publicatie

Essaybundel ‘De buik van de stad’

Landschapspijn, verlies aan biodiversiteit, bodemdegradatie, ongezonde voeding – het voedselsysteem kraakt in zijn voegen. De negatieve bijeffecten van het efficiënte en goedkope voedselsysteem dat opgebouwd is na de Tweede Wereldoorlog zijn groter geworden dan de voordelen. Iedereen die zich er mee bezig houdt, is het er over eens: dat moet anders. Maar waar de urgentie en analyse gedeeld worden, lopen de meningen over hoe het dan wel moet sterk uiteen.
De-buik-van-de-stad-mock-up kopie klein

De buik van de stad is een essaybundel vol toekomstperspectieven op de relatie tussen stad, land en voedselproductie. Onder anderen Martin Scholten, Sigrid Wertheim-Heck en Ron Methorst droegen bij aan het boek, dat wordt ingeleid door Louise O. Fresco.

In De buik van de stad onderzoeken acht auteurs in vier essays vragen rondom ons voedselsysteem. Het eerste essay bespreekt het toekomstperspectief van jonge boeren in een veranderend voedsellandschap, en de verantwoordelijkheid die bij hen én andere experts ligt. De overige drie essays onderzoeken het voedselsysteem op verschillende niveaus: op wereldschaal, op regionale schaal, en op stedelijk niveau. De buik van de stad bevraagt de denkbeelden en aannames van de lezer en biedt een genuanceerd maar gedurfd perspectief op de toekomst. Een must-read voor iedereen die zich afvraagt hoe de toekomst van ons voedselsysteem eruit kan zien.

Louise O. Fresco: “Het is de uitdaging van onze tijd om het evenwicht te vinden tussen lokaal en internationaal, tussen klein- en grootschalig, en alle schakeringen daartussen. Wat kan er gedaan worden om het verlangen naar lokaal voedsel te koesteren, en toch de stedelijke voedselvoorziening veilig te stellen? Daarover gaat deze bundel. Met de keuze voor kringlooplandbouw heeft de huidige minister van landbouw, Carola Schouten, alvast een mooie start gegeven voor de discussie.”

Gratis preview: lees de inleiding van Louise O. Fresco. 

De buik van de stad is overal verkrijgbaar in de boekhandel – en natuurlijk online, bijvoorbeeld via de webshop van je favoriete boekhandel.

Voor meer informatie: info [at] flevocampus.nl / +31 6 50 295 980
Titel: De buik van de stad
Auteurs: Louise O. Fresco (inleiding), Hidde Boersma, Yvonne Faber, Janno Lanjouw, Joris Lohman, Ron Methorst, Martin Scholten, Peter Smeets, Sigrid Wertheim-Heck
Omvang: 128 p.
Prijs: €16,99
ISBN: 978 94 616 4499 2

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website