Agenda

Floating Future, voedselproductie op water

Flevo Campus organiseert seminar over de teelt van voedsel op meren en rivieren op 20 september 2022
De eerste paksois uit de floating farm

Wanneer

Tijd

Waar

Aeres Hogeschool, Floriade Expo 2022

Meld je aan

Op 20 september organiseert Flevo Campus het Floating Future seminar. Daarin wordt gekeken hoe het telen van voedsel in meren, sloten, rivieren en ander oppervlaktewater in de toekomst een bijdrage kan leveren aan de (vers) voedselvoorziening in steden. Ook zullen de eerste bevindingen van het drijvende voedseleiland, dat sinds begin dit jaar in het Almeerse Weerwater ligt, worden gepresenteerd.

Met stijgende zeespiegels, een steeds schaarser wordende hoeveelheid geschikt land en droogte die de gangbare landbouw parten speelt, wordt de teelt van voedsel op oppervlaktewater steeds interessanter. De drijvende groenteteelt (onder andere paksoi) die Floating Future het afgelopen jaar op het Almeerse binnenwater realiseerde, laat zien dat er veel mogelijk is. 

Floating Future is een startup die technieken ontwikkelt om voedsel op het water te kunnen produceren. Begin dit jaar kreeg het bedrijf een kennisvoucher om bij Almere een prototype van een Floating Farm te kunnen ontwikkelen. 

Seminar

De eerste resultaten lijken veelbelovend en worden op 20 september van 10:00-12:00 uur in het gebouw van Aeres Hogeschool gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst wordt ook de brede toepassing van drijvende voedselproductie besproken met experts en betrokkenen. 

De Floating Farm in het Weerwater kwam tot stand met steun van Flevo Campus, het kennisinstituut dat tot doel heeft de voedselproductie te verduurzamen en maatschappelijke doelen op dat vlak te verenigen met onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en het bedrijfsleven. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers en professionals van Aeres Hogeschool, Horizon Flevoland en Wageningen University and Research.

Na afloop van de seminar zal er gelegenheid zijn om het prototype van Floating Future op het Weerwater te bezoeken.

Programma

Dagvoorzitter, Janno Lanjouw (Hoofd communicatie Flevo Campus)

  • Inleiding door Lenno Munnikes (Directeur Flevo Campus)
  • De drijvende Delta: De toekomst van de stedelijke voedselproductie, Alexander Laarman (AMS-institute Amsterdam)
  • Drijvende voedselproductie in Almere, Martin Hubers (Floating Future)
  • Presentatie onderzoeksresultaten, Soren Knittel (Floating Future)
  • Kenniscentrum drijvende voedselproductie voor steden, Hillebrand Koning (Provincie Flevoland)