Food and the city

2000 groene kenniswerkers in Flevoland

Flevo Campus wilde meer inzicht in de betekenis van het agrocomplex van de provincie Flevoland, dat wil zeggen het geheel van de directe en indirecte activiteiten rond de agrarische sector. Wageningen Environmental Research heeft daarom opdracht gekregen de “Benchmark Voedselregio’s” uit 2017 – waarin het agrocomplex van vier voedselregio’s is vergeleken – uit te breiden met de provincie Flevoland. In onderstaand bericht een samenvatting; het volledige onderzoek is hier te lezen.
IMG_7772

Primaire productie en Onderzoek & Ontwikkeling sterk

In de zojuist gepubliceerde Benchmark Voedselregio’s van de WUR wordt vastgesteld dat het agrocomplex ‘Flevoland’ uitstekend scoort op twee clusterkenmerken, namelijk de primaire productie en onderwijs & onderzoek. Op de clusterkenmerken toelevering & verwerking en groothandel scoort het agrocluster Flevoland minder. Dat beeld wordt nog eens versterkt als die cijfers gecorrigeerd worden voor het ‘visserijcluster op Urk’ (daar is juist de verwerking en de handel groot). Overigens is de relatieve zwakte van toelevering & verwerking en groothandel historisch goed te verklaren (de bedrijvigheid in de provincie is jong en deze functies zijn al gevestigd in omliggende provincies).

Opmerkelijk is met name de sterke positie van O&O in Flevoland. Na WUR (die natuurlijk op 1 staat) de tweede regio qua kennis.

De positie van de primaire productie in Flevoland is (naar de toekomst geredeneerd) sterker dan uit de staafdiagrammen blijkt. Andere regio’s hebben een hoge toegevoegde waarde vanwege bijvoorbeeld vleesproductie (runderen, varkens, kippen) of intensieve fruitproductie. De productie in Flevoland is sterk georiënteerd op de akkerbouw. Vanwege de verwachte verschuiving ‘van vlees naar groente’ staat Flevoland daarmee uitstekend gepositioneerd.

Kenmerken van de primaire productie in Flevoland zijn overigens: kapitaalintensief, hoge opbrengsten per ha en innovatieve boeren met het hoogste opleidingsniveau.

Kenniswerkers agro- en foodcluster in de regio

Er werken in Flevoland ongeveer 2000 kenniswerkers in onderzoek en onderwijs binnen het agro- en foodcluster. Het gaat om arbeidsplaatsen in advisering en onderzoek, keuring en controle, speur- en ontwikkelingswerk, veterinaire dienstverlening en groen onderwijs (telling op basis van SBI codes). In absolute termen staat het aantal arbeidsplaatsen in onderwijs en onderzoek in Flevoland enigszins onder druk (2016 ten opzichte van 2010). De daling is een gevolg van de verhuizing van een WUR-onderdeel (Animal Science Group) van Lelystad naar Wageningen.

arbeidsplaatsen Agrocomplex 2010 2016 Verschil %
Primair 7777 7330 -447 -6%
Toelevering en verwerking 4756 5692 936 20%
Groothandel 2840 3879 1039 37%
Onderzoek en onderwijs 2098 1935 -163 -8%
Agrocomplex totaal 17471 18836 1365 8%

Uit: Benchmark Voedselregio’s, WUR, 2018 (in opdracht van de Flevo Campus)

Hoogwaardige academische kennis over de agrosector (en foodsector) van partners van de Flevo Campus is in drie plaatsen geconcentreerd in Flevoland:

  • Lelystad, WUR Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (140 fte O&O) en WUR Bioveterinary Research (50 fte O&O)
  • Almere, Aeres Hogeschool Almere (45 fte, waarvan 40 fte O&O)
  • Dronten, Aeres Hogeschool Dronten (135 fte O&O).

Flevo Campus beschouwt deze 2000 kenniswerkers als een krachtige factor in de economische ontwikkeling van Almere en de provincie Flevoland.

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website