• menu

  URBACT – Next Agri

  Samen met drie andere Europese steden participeert Flevo Campus namens de gemeente Almere in het URBACT – Next Agri traject van de Europese Unie. Dit ontwikkelingsprogramma is er op gericht nieuwe, pragmatische langetermijnoplossingen te vinden waarbij economische, sociale en milieudoelstellingen tegelijkertijd worden aangepakt. En waar kan zo’n brede ambitie nu beter worden gerealiseerd dan in het voedselsysteem?

  Samen met het Portugees Vila Nova de Gaia, het Bulgaarse Stara Zagora en onder aanvoering van projectleider Milaan, wisselt Almere kennis uit over het nauwer verbinden van de stad met het voedselproducerende platteland. Milaan is projectleider omdat tijdens de Wereldtentoonstelling van 2015 in die stad er grote aandacht was voor het stedelijk voedselsysteem van de toekomst. Hier werd onder andere het Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) ondertekend. Na de expo realiseerde de Noord-Italiaanse stad bovendien een terrein van zo’n zestig hectare waar initiatieven die stedelijke consumenten en het voedselproducerende ommeland van de stad dichter bij elkaar brachten, een plek konden krijgen. 

  Het URBACT- Next Agri traject draait om kennisdeling: welke lessen leerde Milaan tijdens de ontwikkeling van het terrein? En stellen die lessen de andere steden wellicht in staat om de verbinding tussen stad en land sneller en beter te kunnen maken? En wat kan Milaan daar zelf weer van leren?

  Supermarkt van de Toekomst

  Het doel van project is kennis uit de praktijk te delen en daarom brengen alle deelnemers vragen in die zij willen onderzoeken. Voor Flevo Campus is dat de vraag ‘hoe ziet de supermarkt van de toekomst eruit?’ Het doel van het traject is consumenten meer bij het voedselsysteem te betrekken en tegelijkertijd voedsel uit korte ketens – dat wil zeggen: uit de directe omgeving van Almere – in de supermarkt aan te bieden (lees hier meer over korte ketens).