• menu

  Ondernemers met kennisvragen over voedselvoorziening gezocht!

  Ben u een ondernemer, gevestigd in Flevoland en bent u bezig met innovaties op het gebied van regionaal voedsel? Heeft u een vraag, gerelateerd aan voedsel (-productie, verwerking, distributie, consumptie of verwaarding van reststromen) die u zelf niet kunt oplossen? Dan kan de Flevo Campus u wellicht helpen.

  De Flevo Campus stelt onderzoekscapaciteit van Aeres Hogeschool (Dronten en Almere) en AMS (Wageningen University and Research en TU Delft) beschikbaar door middel van een voucher, die u kunt aanvragen om uw kennisvraag te laten beantwoorden. De waarde van de voucher is afhankelijk van de omvang van het onderzoek om uw kennisvraag te beantwoorden. De kennispartner van de Flevo Campus zal op basis van uw kennisvraag een begroting van het onderzoek (het te verrichten werk) maken. Mogelijk worden er studenten ingezet om eenvoudige kennisvragen te beantwoorden. Over de totale omvang van de voucher dient de ondernemer 25% cofinanciering bij te dragen.

  Horizon Flevoland (voorheen OMFL), projectpartner van de Flevo Campus, ondersteunt u in het traject van het formuleren van de vraag tot aan de oplevering van de onderzoeksresultaten. U kunt hiervoor een afspraak maken.

  Wilt u in aanmerking komen voor een voucher?
  Dan kunt u de aanvraag indienen via het aanmeldformulier. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Karin Senf, Senior Projectleidster Horizon Flevoland, via e-mail  of telefonisch via +31 6 20209613.

  Een van de kennisvragen van vorig jaar
  Sinds voorjaar 2017 is WUR Lelystad (toegepast landbouwonderzoek open teelten) actief van start gegaan met een onderzoeksprogramma rond agroforestry. Door middel van een uitgebreide literatuurstudie, het opzetten van veldexperimenten en co-innovatie in praktijkproeven met onder andere agrariërs heeft het programma vorm gekregen. Veel activiteiten in het onderzoeksprogramma vinden plaats binnen de Provincie Flevoland. Met behulp van kennisvouchers van Flevo Campus wordt momenteel gewerkt aan een tool dat ten goede komt aan onderzoek en realisatie van agroforestry op het Floriade terrein (i.s.m. Stichting Weerwoud). Bij biologisch akkerbouw bedrijf ERF b.v. wordt gekeken naar de praktische inpasbaarheid van agroforestry in een grootschalig akkerbouwbedrijf, en de economische en ecologische effecten daarvan. Eind augustus/begin september worden de resultaten van het onderzoek vanuit de kennisvouchers gecommuniceerd.