• menu

  Jongeren uit de hele wereld sturen brandbrief over voedselbeleid naar de Tweede Kamer

  Begin dit jaar vond de Flevo Campus Think Tank voor de vijfde maal plaats. Bijna twintig jongeren uit alle windstreken van de wereld doken samen in het Nederlandse voedselbeleid. Hun conclusie? Dat beleid is nog lang niet stevig genoeg. De deelnemers schreven voor het nieuwe Regeerakkoord een speciale Voedselparagraaf: een ongevraagd, maar goed onderbouwd advies over de beste aanpak van actuele voedsel- en landbouwvraagstukken.

  [Read this in 🇬🇧]

  Het advies van de Flevo Campus Think Tank luidt, kort samengevat, dat het nu tijd is om moeilijke beslissingen te nemen. Alleen een combinatie van ‘harde’ maatregelen, zoals  belastingen op ongezond voedsel, en ‘zachte’ maatregelen, zoals voedselvoorlichting, zal  leiden tot een echte voedseldemocratie en tegelijkertijd tot een groener, gezonder,  toekomstbestendig voedselsysteem. Het is aan de nieuwe regering, aldus de deelnemers, om  stap voor stap systemische verandering te realiseren naar een circulair en inclusief  voedselsysteem. Op 14 april jl. presenteerden de deelnemers hun Voedselparagraaf in de  vorm van een manifest. Hans Rutten, beleidsadviseur bij het Ministerie van Landbouw, Natuur  en Voedselkwaliteit nam het manifest in ontvangst. Op donderdag 27 mei a.s. zullen de Think Tank-deelnemers het manifest ook formeel overhandigen aan de Tweede Kamerleden in Den  Haag.  

  Lees hier het manifest in het Nederlands en in het Engels 

  Flevo Campus Special: Nederlands voedselbeleid 

  Het manifest van de Think Tank-deelnemers wordt verder kracht bijgezet door er een  verdiepende uitleg bij te geven. Via een interactieve online pagina, een zogeheten Flevo  Campus Special, wordt het (gebrek aan) Nederlands voedselbeleid op een interactieve manier uitgelegd.  

  > Bekijk de interactieve special over voedselbeleid op flevocampusspecials.nl

  Over de Flevo Campus Think Tank  

  Als relatief nieuwe stad, op het grensvlak van een grootschalig land- en tuinbouwgebied in Flevoland en de metropoolregio Amsterdam, wil Almere een van de meest groene en gezonde  steden van de wereld worden. Om deze ambities in te vullen vraagt Almere de denkkracht en creativiteit van studenten en young professionals. Het eindresultaat van de jaarlijkse Flevo  Campus Think Tank is een manifest, bestaande uit concrete aanbevelingen en plannen voor de stad en het land.