• menu

  ‘Ik ben de Flevo Campus’: Thijs Bouman

  Thijs Bouman, postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen

  Hoe ben je verbonden aan de Flevo Campus?
  In 2017 en 2018 heb ik onderzoek gedaan voor de Flevo Campus naar voedingskeuzes van Almeerders.

  Op welk onderwerp richt jij je binnen het thema voedsel en de stad?
  Ik ben werkzaam binnen de afdeling Environmental Psychology (omgevingspsychologie). Daar doe ik onderzoek naar wat mensen beweegt om wel of niet duurzaam te handelen. Binnen het thema duurzaamheid is voeding erg belangrijk. Wat mensen eten, waar dit vandaan komt en hoe mensen met eten omgaan heeft een grote invloed op het milieu. Daarnaast zorgen verstedelijking en klimaatverandering ervoor dat we meer, en soms anders, over het gebruik en de productie van onze voeding moeten gaan nadenken.

  Het onderzoek wat ik voor de Flevo Campus heb uitgevoerd ging hierover. Hoe kijken mensen in Almere tegen voeding aan? Welke thema’s met betrekking tot voeding, zoals gezondheid, duurzaamheid en genot, vinden zij zelf belangrijk? Van wie laten zij hun keuzes afhangen? En wat denken zij dat andere Almeerders belangrijk vinden en doen? In een later stadium willen wij ook kijken in hoeverre mensen openstaan voor alternatieve vormen van voedsel en voedselproductie, die bijvoorbeeld binnen de stadsgrenzen plaats zou kunnen vinden aan de hand van onder andere LED-farms of nieuwe eiwitbronnen.

  Opvallend is dat veel respondenten de indruk hebben dat zij (onrealistisch) meer waarde hechten aan thema’s als gezonde en duurzame voeding dan dat mensen om hun heen dat doen (bijv. huisgenoten, andere Almeerders). Aangezien veel respondenten wel aangeven de mening van deze mensen mee te nemen in hun voedingskeuzes, kan deze “bias” of misperceptie gezonde en duurzame voedingskeuzes ontmoedigen.

  Bekijk hier het Rapport gezonde keuzes, door Thijs Bouman.

  Wat denk jij dat de meest opzienbarende verandering zal zijn binnen jouw werkveld over 10 jaar?
  Op dit moment is klimaatverandering, en met name hoe we hiermee om moeten gaan, al een belangrijk en zeer urgent onderwerp. Ik denk dat dit in de komende jaren alleen nog maar groter en urgenter wordt.

  Doordat we steeds meer zullen merken van klimaatverandering en de impact van ons gedrag hierop, zal voor veel mensen het directe belang om te veranderen en zich aan te passen groter worden. Mensen kunnen er simpelweg niet meer omheen. Ik hoop dat over 10 jaar de duurzame keuze de meest logische en standaardkeuze is in plaats van dat we daar heel bewust voor moeten kiezen.

  Je merkt dat deze trend al is ingezet, mensen geven duidelijk aan duurzaamheid belangrijk te vinden, hier waarde aan te hechten en duurzamer te (willen) leven. Toch zie je dit niet altijd terug in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld wanneer je kijkt naar de wet- en regelgeving, het productaanbod, maar ook naar ons eigen gedrag en keuzes. Dit kan een verkeerd en vaak demotiverend signaal afgeven, alsof niemand wat doet of wil doen.

  Ik verwacht dat dit de komende jaren verandert in een meer duurzame standaard. Hopelijk wordt het steeds makkelijker om in de supermarkten duurzame producten te vinden, ligt het gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen meer voor de hand dan fossiele energiebronnen en produceren we met z’n allen minder afval.

  Almere is de thuisbasis van Flevo Campus. Wat is je favoriete plek in Almere en waarom?
  Ik ben onder de indruk van de Floriade en Oosterwold. Beide klinken als erg ambitieuze projecten, waarin standaarden worden verlegd – hopelijk voor de langere termijn. Het mooie vind ik daarin dat zelfvoorzienendheid, op een lokaal niveau, heel centraal staat. Kijken wat je binnen je eigen gemeenschap, buurt- of stadsgrenzen kunt doen, gebruikmakend van de eigen krachten en vaardigheden.