• menu

   Hogeschooljaar Aeres wordt feestelijk geopend

   Op maandag 11 september werd het academische jaar 2017-2018 van Aeres Hogeschool Almere officieel geopend door Joep Houterman, lid van het College van Bestuur. Ten overstaan van een volle zaal studenten, waaronder ook internationale studenten en eerstejaars, benadrukte hij het belang van kennis over voedselproductie, voeding en over de relatie tussen platteland en stad. Daarin zullen de studenten de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen. Een belangrijke kans op dit gebied ligt bij de Floriade in 2022. ”De Flevo Campus is de kennis spin off van de Floriade” volgens Houterman. Het kernthema: “Feeding the City” heeft vele raakvlakken met onderwijs en praktijkgericht onderzoek waar studenten en docenten een rol in zullen spelen.

   (foto: Linda Nol)

   Directielid Wil Bekkering sprak haar blijdschap uit over de groei van de hogeschool die dit jaar ruim 200 eerstejaars mag verwelkomen en in totaal bijna 600 studenten telt. “Een paar jaar geleden stond ik nog op een andere locatie te spreken voor een groep van 40 mensen, en moet je nu eens kijken!” Bekkering moedigde de studenten aan om de kansen te pakken die zij de komende jaren zullen krijgen binnen de Flevo Campus.

   Jannewietske de Vries, directielid van de Floriade BV liet in haar gloedvolle presentatie zien waar de Flevo Campus zal komen. “Aeres heeft straks met de Flevo Campus de Floriade als achtertuin om in te experimenteren; welke school kan dat nu zeggen?” Ze wees op alle kennisvragen die de bouw van de Floriade oproept, zoals bij aanplanting van het zogeheten Arboretum, het plantenalfabet dat in de Floriade wijk wordt aangelegd. Wethouder Peeters wilde de studenten ook uitdagen om kritisch en zelfs een beetje ondeugend te zijn. “Dat heeft Almere nodig, om uitgedaagd te worden door slimme mensen zoals jullie’.

   Samen met Joep Houterman opende Jannewietske de Vries vervolgens de gloednieuwe daktuin van Aeres, waar alvast geëxperimenteerd kan worden met het realiseren van groenvoorzieningen op het dak van een openbaar gebouw totdat de Flevo Campus klaar is.