• menu

  Hoe verlopen de Almeerse Voedselstromen?

  Regionale voedselvoorziening is een belangrijke pijler in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Almere. Dit is niet uniek voor Almere; ook andere steden zetten steeds nadrukkelijker in op regionale voedselvoorziening. De locatie van Almere in het agrarische Flevoland lijkt bij uitstek geschikt voor de transitie naar een regionaal georiënteerd, stedelijk voedselsysteem. Almere wil laten zien dat steden zelfstandig, op duurzame wijze, gezond voedsel kunnen produceren voor hun inwoners, waarbij wordt gerefereerd aan het concrete doel dat in 2022 20% van de Almeerse voedselvoorziening een regionale herkomst heeft. Er wordt momenteel een scala aan activiteiten ontplooid om deze doelstelling te bewerkstelligen. Echter, een basis overzicht van de huidige voedselstromen in de provincie Flevoland en de gemeente Almere ontbreekt.

  In hoeverre wordt in Flevoland geproduceerd voedsel reeds geconsumeerd in de stad Almere?

  Cruciale vragen moeten worden beantwoord voordat een regionaal voedselbeleid ingevoerd kan worden in Almere. In hoeverre wordt in Flevoland geproduceerd voedsel reeds geconsumeerd in de stad Almere? Flevolandse uien worden geëxporteerd naar Afrika en Latijns-Amerika, en in Almeerse supermarkten liggen uien uit Nieuw Zeeland en Egypte. Hoe werkt dit? In hoeverre worden er nu reeds regionale producten
  aangebonden in Almere en via welke kanalen? Hoe belangrijk is bijvoorbeeld de lokale markt voor de lokale
  producenten? In hoeverre kan het huidige dieet lokaal worden betrokken op basis van de huidige productie
  en wat is vervolgens het effect in de verschillende seizoenen? Kunnen we de 153 verschillende etniciteiten
  die Almere rijk is voldoende diversiteit bieden om niet alleen in nutriënten te voorzien maar daarbij ook rekening te houden met culturele smaken en voorkeuren?

  Dit rapport tracht een tip van de sluier op te lichten door een inkijk te geven in de huidige structuren. Het betreft een eerste inventarisatie van de voedselstromen in Flevoland en Almere vanuit provinciale productie, lokale detailhandel en consumptie. Het beoogt daarmee een basis te vormen voor  verdere uitdieping en voor een jaarlijkse update, op basis waarvan de ontwikkeling in regionale voedselvoorziening kan worden gemonitord teneinde beleid te informeren. Het streven is om de inzichten in regionale voedselvoorziening te vertalen naar beoogde bijdragen aan de duurzaamheid en gezondheid doelstellingen van de gemeente Almere. Een onderzoek dat wordt vervolgd.

  Het onderzoek Almeerse Voedselstromen is tot stand gekomen op basis van het door de Flevo Campus medegefinancierde COE Food voorstel en de daaraan gekoppelde onderzoeken van RiRs en studentenopdrachten binnen het lectoraat. Studenten betreffen zowel MSc studenten uit Wageningen als studenten van Aeres Hogeschool Almere (BVG, EFB en GMD).