• menu

  23 juni: ‘Wat je eet, dat deert’

  Heel graag nodigen we je uit voor het eerste échte voedseldebat sinds de coronacrisis! Met veranderingsgezinde politici gaan we in gesprek over de vraag: hoe moet Nederlands voedselbeleid eruitzien? Vertrekpunt is het recent verschenen boek Wat je eet, dat deert, waarin Lenny Vulperhorst betoogt dat dat beleid allang in de maak is - van onderop. Maar wat komt daarvan terecht in de voedselparagraaf van het regeerakkoord in 2021? Luister en praat mee via de livestream!

  KLIK HIER VOOR HET LIVE DEBAT

  Verandering in gang

  In het recent verschenen Wat je eet, dat deert betoogt Lenny Vulperhorst dat de beweging richting een beter voedselsysteem allang in gang is gezet, maar dat ‘Den Haag’ nog achterblijft. In tien jaar tijd is de discussie over voedsel en voedselbeleid in Nederland sterk veranderd. Veel sterker dan veel somberaars denken. Al in 2001 wordt een ontwikkeling op gang gebracht waarvan het doel is het landbouwbeleid aan te passen en stap voor stap om te buigen naar een voedselbeleid. Nieuwe met landbouw en voedsel samenhangende thema’s als dierenwelzijn en biodiversiteit worden steeds belangrijker. Het zijn bovendien thema’s die mobiliserend werken. Niet alleen actiegroepen floreren, maar de onderstroom in de landbouw (biologisch, natuurinclusief, Veldleeuwerik etcetera) en de sterk veranderende voedselcultuur drukken steeds sterker hun stempel op wat burgers willen eten en hoe dat geproduceerd wordt. 

  "De verandering is al volop aan de gang en niet meer te stuiten"

  Wat je eet, dat deert – het Flevo Campus Voedseldebat 

  Op dinsdag 23 juni 2020 organiseert Flevo Campus het grote ‘Wat je eet, dat deert’ Voedseldebat – uiteraard online bij te wonen via een livestream.

  Wanneer? Dinsdag 23 juni, 18.30-19.30 uur
  Waar? Via de livestream van Pakhuis de Zwijger
  Hoe? Laat je gegevens achter als je je alvast wil inlezen, dan sturen we je extra informatie!

  In het debat zal worden ingegaan op drie stellingen:

  1. Het nieuwe voedselsysteem en daarbij behorende beleid zijn al in de maak

  2. Burgers moeten het politieke systeem de komende tien jaar onder druk houden

  3. Er is veel inzet en creativiteit nodig om intelligente beleidsinstrumenten te ontwikkelen voor de kabinetsperiode 2021-2025

  Het boek van Lenny Vulperhorst en het debat op 23 juni zijn een oproep om het publieke debat hierover te intensiveren. Juist in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 gaan we met veranderingsgezinde politici en voedseldenkers in gesprek, waaronder:

  • Tjeerd de Groot (D66)
  • Laura Bromet (GroenLinks)
  • Carla Dik-Faber (ChristenUnie)
  • Lenny Vulperhorst (auteur Wat je eet, dat deert)
  • Felix Rottenberg (moderator)

  Het debat bijwonen?

  Dat kan! Het debat wordt openbaar uitgezonden via de livestream van Pakhuis de Zwijger. Wil je extra voorbereiding ontvangen of meelezen met conclusies uit het boek? Meld je hier aan >>