• menu

  Flevo Campus Think Tank presenteert Gemeentelijk Voedselmanifest

  Op 7 maart heeft de Flevo Campus Think Tank haar Gemeentelijk Voedselmanifest gepresenteerd aan Almere tijdens Het Grote Stedelijke Voedseldebat. In aanloop is gebleken dat deze aanbevelingen niet alleen op Almere van toepassing zijn maar voor iedere Nederlandse gemeente. Daarom vind je hier het Manifest voor alle gemeentes door Flevo Campus Think Tank.

   

  Het Gemeentelijk Voedselmanifest voor Almere

  Almere, de groenste, gezondste en meest eetbare stad van Nederland.

  Stedelijke voedselvoorziening is een van de belangrijkste thema’s van onze tijd. Hoe zorgen we dat er voor inwoners van steden voldoende voedsel is, dat zij gezond leven, minder voedsel verspillen en beter kunnen omgaan met afval? Almere anticipeert op deze vraagstukken door voedselvoorziening en –productie op de politieke agenda te zetten. Initiatieven zoals de Floriade Almere 2022, het Flevo Food Netwerk en FoodChains 4 EU, tonen aan dat Almere bereid is te investeren om een innovator te worden in duurzame voedselconsumptie, -voorziening, -productie en -onderwijs.

  Wij geloven dat Almere de groenste, gezondste en meest eetbare stad van Nederland kan worden. Een stad die zich richt op het gebruik van lokale middelen om de Flevo-economie een impuls te geven. Met inwoners die goed opgeleid zijn en zelfstandig verantwoorde beslissingen kunnen nemen op het gebied van voedsel. Om trendsetter te worden in stedelijke voedselvoorziening, moet de gemeente een actieve rol spelen. Dit betekent: investeren in lokale voedselinitiatieven, inspelen op de culturele diversiteit in Almere, investeren in voedseleducatie en onderzoek aan de hogescholen, maar ook op basisscholen, middelbare scholen en  kinderdagverblijven, een verbindende rol vervullen tussen de private sector en inwoners, en het goede voorbeeld geven door binnen de eigen instelling bewuste en gezonde voedselbeslissingen te nemen. Dit leidt niet alleen tot een impuls in de economie in een groenere gezondere en duurzamere stad, maar voedsel verbind ook. Door interesse te tonen in elkaars culturele en sociale verschillen en gelijkenissen via voedsel, creëer je meer samenhang tussen de mensen in Almere.

   

  Aanbevelingen

  De ondertekenaars van dit manifest dringen erop aan dat de onderstaande 7 punten worden opgenomen in het coalitieakkoord.

   

  Gezondheid

  Gezonde keuze makkelijker maken

  In de komende 4 jaar…
  Neemt de gemeente alle belemmeringen weg die burgers in staat stellen om gezonde eet- en levensstijl keuzes te kunnen maken. Almere creëert de meest gezonde voedselomgeving van Nederland.

  • Verbod op nieuwe fastfoodrestaurants in het centrum van Almere.
  • Verbod op nieuwe fastfoodrestaurants in de buurt van scholen, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en publieke gebouwen.
  • Alleen steun of subsidie voor jeugdevenementen waar minimaal 80% van het voedselaanbod gezond is.

  Gezonde inwoners zijn essentieel voor een vitale samenleving. In Almere ligt het percentage van kinderen onder de 19 jaar die kampen met overgewicht ver boven het landelijk gemiddelde. De gemeente kan haar inwoners niet verplichten gezond te eten, maar kan wel faciliteren in vermindering van ongezonde voedselvoorzieningen. Door zich te richten op een jonger publiek leren Almeerders op een jonge leeftijd om gezonde eet- en levensstijl keuzes te maken.

   

  Stadsplanning

  Almere dé eetbare stad van Nederland

  In de komende 4 jaar…
  Wordt Almere een Eetbare Stad. Waar mogelijk wordt stedelijk groen omgezet in eetbaar groen.

  • De groenvoorziening medewerkers worden omgeschoold tot stadsboeren.
  • De gemeente stopt met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het stedelijk groen.

  Zelf plukken, verbouwen en wildplukken van voedsel wordt gestimuleerd in plaats van moeilijk gemaakt. De gemeente heeft inzicht in alle data van het stedelijk groen in haar stad. Hieruit blijkt dat rondom en in Almere al veel eetbare planten te vinden zijn. Dit willen we de komende vier jaar naar een hoger plan tillen door al het stedelijk groen om te zetten in eetbaar groen wat Almeerders zelf mogen plukken. De groenvoorziening medewerkers kunnen worden omgeschoold tot stadsboeren om werkgelegenheid in deze sector op peil te houden. Indien nodig kunnen langdurig werklozen of mensen met een beperking ondersteuning bieden bij het
  onderhoud van het eetbaar groen.

   

  Inkoopbeleid

  Almere koopt grotendeels regionaal voedsel in

  In de komende 4 jaar…
  Geeft de gemeente het goede voorbeeld in haar inkoopbeleid. Het gemeentelijk inkoopbeleid wordt onder de loep genomen en ingezet als aanjager van de lokale economie.

  • 80% van alle producten die verkocht worden in de gemeentelijke catering zijn afkomstig van Nederlandse boeren.
  • 50% hiervan is afkomstig uit de Provincie Flevoland.

  Gemeenten gaan vaak langdurige samenwerkingen met cateraars aan. Door dit proces flexibeler te maken hopen we binnen de gemeente Almere meer ruimte te kunnen bieden aan gezonde lokale cateraars. Dit zal de lokale economie stimuleren.

   

  Stad en achterland

  Voorrang voor lokale voedselondernemers

  In de komende 4 jaar…
  Stimuleert de gemeente Almere de afzet van landbouwproducten uit de provincie Flevoland in de stad. Hiermee biedt de gemeente boeren in de provincie een realistisch alternatief voor produceren voor de
  wereldmarkt.

  • 50% van het aanbod voedsel in de stad is afkomstig van ondernemers verbonden aan het Flevo Food Netwerk.
  • Lokale ondernemers krijgen voorrang voor vergunningen in winkels en op de markt.
  • Minimaal 50% van het voedsel verkocht op de wekelijkse markt op het stadhuisplein moet afkomstig zijn van lokale en regionale boeren en andere producenten.

  Door voedsel dat binnen de provincie geproduceerd wordt zoveel mogelijk naar de stad te brengen krijgt de lokale economie een boost. De gemeente kan hierin een rol spelen door bestaande initiatieven zoals het Flevo Food Netwerk te ondersteunen en uit te breiden. De marktverordening moet daartoe worden aangepast en de herkomst van al het voedsel moet zichtbaar bij de producten staan.

   

  Circulariteit

  Almere verbindt afval uit de stad met kringlooplandbouw

  In de komende 4 jaar…
  Wordt Almere de koploper op het gebied van circulaire economie. Het verbinden van stad en achterland geeft invulling aan het hergebruik van afvalstromen en kringlooplandbouw.

  • Almere ondersteunt minimaal 50 initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.
  • De gemeente Almere recyclet binnen 4 jaar al haar afval of laat dit verwaarden tot nieuwe producten.

  Voedselverspilling staat hoog op de politieke agenda. In de gemeente Almere bestaan diverse initiatieven die
  zorgen voor minder voedselverspilling en -overschot, en zelfredzaamheid in de stad stimuleren. Denk hierbij
  aan de sociale voedselcommunity: Buitengewoon en Voedselloket, waarop we kunnen voortborduren. Maar ook een wedstrijd als Upcycle City en het Upcycle perron kunnen meer ingezet worden om ook  voedselverspilling en voedselafval tegen te gaan.

   

  Innovatie

  Ruim baan voor innovatieve ondernemers in landbouw en voedsel

  In de komende 4 jaar…
  Wordt Almere koploper op het gebied van innovatie voor voedsel en de stad. De gemeente maakt ruim baan voor ondernemers en onderzoekers die nieuwe ideeën hebben om het voedselsysteem te verduurzamen.

  • De gemeente blijft onderwijs, innovatie en onderzoek actief ondersteunen en bouwt daarmee aan lokale
   werkgelegenheid in voedsel.

  Door de hogescholen een centraal onderdeel van de stad te maken, houd je mensen die in deze sector werken en leren in de stad. Door onderzoeken die zich richten op innovatieve voedselthema’s te stimuleren draagt de gemeente bij aan een gezonder, welvarender Almere. Daarnaast adviseren wij de gemeente te faciliteren in
  het delen van kennis en kunde door tentoonstellingen, netwerkbijeenkomsten en het opzetten van kenniscentra op het gebied van voedsel en innovatie zoals de Floriade Almere 2022. En we adviseren de gemeente plannen voor het opzetten van een multiculturele voedselmarkt te stimuleren, naar voorbeeld van het Amsterdamse World of Food.

   

  Onderwijs

  Voedseleducatie toegankelijk voor alle inwoners van Almere

  In de komende 4 jaar…
  Biedt de gemeente alle inwoners, als zij willen, verschillende vormen van educatie en onderwijs op het gebied van voedsel en gezond leven aan.

  • Kennis van de onderwijsinstellingen wordt met burgers gedeeld via netwerkbijeenkomsten en andere creatieve vormen. Culturele diversiteit in eetgewoonten staat hierbij centraal.
  • Alle scholen in Almere hebben een moestuin. Daartoe neemt de gemeente het initiatief in de gesprekken met de schoolbesturen.

  Het is belangrijk om op jonge leeftijd te leren verstandig en verantwoord om te gaan met (gezond) voedsel. Een programma zoals Jong Leren Eten draagt bij aan een gezonde en duurzame generatie. Wij raden de gemeente aan initiatieven als deze te gebruiken en te blijven stimuleren.

   

  Een gevarieerde groep van 19 studenten en young professionals hebben in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar Almere en voedselbeleid. Met dit manifest hopen zij voedsel weer op de politieke agenda te zetten.

  Adele Wilson, Anne Luz Pijnenburg, Daphne de Bruin, Dinah Hoffmann, Elise te Kaat, John van de Lagemaat, Katharina Duran, Keri van den Heuvel, Kristine Carter, Liesbeth Akkerman, Lisheng Jiang, Marco van Zelst, Philip Elders, Sander de Laat, Sara Brouwer, Serena Korf, Thijmen van Loon, Toby Jones en Tom Prins.