• menu

   8 december 2017: Inauguratie Sigrid Wertheim-Heck

   Dagelijkse kost

   Voedsel en gezondheid, je kunt geen krant of tijdschrift open slaan of er wordt iets over gemeld of bediscussieert. We weten allemaal dat gezond voedsel een positieve werking heeft op onze gezondheid. Maar er spelen steeds meer vragen, onder meer welke relaties zijn er tussen voedselvoorziening, voedselconsumptie en gezond leven. Het lectoraat Voedsel en Gezond Leven van Aeres Hogeschool gaat daar mee aan de slag.

   Inauguratie
   Op 8 december vindt de inauguratie van Sigrid Wertheim-Heck plaats, gelijk na Flevo Campus Live. Onder haar leiding zal het lectoraat verder onderzoek doen naar vragen als:

   • Waarom eten we wat we eten?
   • Hoe relateren consumptie patronen aan voedselvoorzieningssystemen en -structuren?
   • Hoe zijn deze patronen verankerd in het dagelijks leven?
   • Hoe kunnen we voor alle groepen binnen stedelijke gebieden duurzame voedselconsumptie bevorderen ten behoeve van een gezond leven?

   Datum: 8 december 2017
   Tijd: 14.00 – 17.00 uur
   Locatie: Burgerzaal in Stadhuis Almere

   Kijk voor meer informatie op de website van Aeres Hogeschool.

   Samenwerking lectoraat en Flevo Campus
   Het lectoraat stimuleert brede samenwerking en is tevens betrokken bij de ontwikkeling van Advanced Metropolitan Solutions ((AMS) samenwerkingsverband Wageningen Universiteit, TU Delft en MIT Boston), de Flevocampus en de Floriade.