• menu

  8 december 2017: Flevo Campus Live!

  ENGLISH VERSION BELOW

  Meld je nu aan voor Flevo Campus Live!

  Stedelijke voedselvoorziening is een van de belangrijkste thema’s van onze tijd. Hoe zorgen we dat er voor inwoners van steden voldoende voedsel is, dat zij gezond leven, minder voedsel verspillen en beter kunnen omgaan met afval?

  Flevo Campus
  In Almere gebeurt iets bijzonders. Als relatief nieuwe stad, op het grensvlak van een grootschalig land- en tuinbouwgebied in Flevoland en de metropoolregio Amsterdam, wil Almere dé plek zijn waar foodprofessionals van de toekomst worden opgeleid en waar nieuwe ideeën, innovaties en projecten worden bedacht, getest en uitgevoerd. Ideeën, innovaties en projecten die bijdragen aan het beter organiseren van de voedselvoorziening van steden.

  Om dit mogelijk te maken, bouwen wij aan de Flevo Campus. En daar hebben wij jouw hulp bij nodig! Dit is je kans om bij te dragen aan de toekomstige voedselvoorziening van de metropoolregio Amsterdam-Almere!

  Flevo Campus Live
  De Flevo Campus nodigt 100 ambitieuze studenten en young professionals uit om in een interactieve ochtendsessie de agenda voor steden van de toekomst te ontwikkelen. In samenwerking met een van de 6 experts ga jij aan de slag met een van de 6 thema’s:

  Voedsel & Stad – Stad in het Land dr. Saskia Visser – Wageningen UR
  Voedsel & Stad – Land in de stad ir. Jan Eelco Jansma – Aeres Hogeschool en Wageningen UR
  Stad & Mens – Stad maakt mens Arjen Spijkerman MSc – AMS Institute en Karin Pauls – Wageningen UR
  Stad & Mens – Mens maakt stad Samuel Levie Msc – Food Cabinet
  Mens & Voedsel – Mens als consument Anke Brons MSc – Aeres Hogeschool
  Mens & Voedsel – Mens als producent Dr. ir. Jotte de Koning – TU Delft

  Kijk hier voor meer informatie over de thema’s.

  Aan het eind van het programma ontvangen we niemand minder dan Wayne Roberts, de Canadese voedselbeleidanalist en grondlegger van de Toronto Food Council. Met zijn reflectie op de thema’s sluiten we het programma af en nodigen we je uit voor een gezamenlijke Almeerse lunch. De cateraar van Gemeente Almere heeft in samenwerking met Nadia Zerouali een lunch samengesteld met o.a. het vertrouwde broodje kaas, maar ook platbrood met labneh, allemaal bereid met producten uit de polder.

  09.00 – Inloop
  09.30 – Opening Flevo Campus Live
  09.40 – Welkom door René Peeters (wethouder Gemeente Almere) en Joep Houterman (CvB Aeres Groep)
  09.50 – Presentatie van de opgaves door dr. Sigrid Wertheim-Heck
  10.00 – Workshops
  12.30 – Keynote Wayne Roberts
  13.00 – Lunch
  14.00 – Afsluiting

  De primaire voertaal tijdens het programma is Engels.

  Aansluitend vindt tussen 14.00 en 17.00 uur de inauguratie van Sigrid Wertheim-Heck plaats als lector van het Lectoraat Voedsel en Gezond Leven bij Aeres Hogeschool, partner van Flevo Campus.

  Daaropvolgend vindt tussen 17.00 en 21.30 de finale van de Sustainable Business Challenge plaats.

  Wat kun je verder verwachten?

  • Ontmoet topexperts en ondernemers op het gebied van voedsel en de stad
  • Netwerk met de beste studenten uit heel Nederland
  • Maak kans op deelname aan het vervolgtraject in de Flevo Campus Denktank
  • En draag bij aan hét vraagstuk van de komende eeuw: hoe voeden we groeiende steden?

  Wij zijn op zoek naar ambitieuze studenten en young professionals (tot en met 35 jaar) met interesse en expertise op het gebied van voedsel, gezondheid, landbouw, en de stad.

  Geen student of young professional meer maar wel geïnteresseerd, meld je via dezelfde link aan als observer.

  Meedoen? Meld je nu aan!

     ENGLISH VERSION

  Want to join Flevo Campus Live? Register now!

  Supplying cities with sufficient, high quality food stands to be one of the most pressing issues in the future. How can we ensure that there’ll be enough food for city residents? How can food waste be reduced and better managed to secure healthy cities today and tomorrow?

  Flevo Campus
  Situated in the Amsterdam metropolitan area amidst large-scale agricultural and horticultural projects, the relatively young city of Almere sets out to become the ultimate location for the training of future food professionals. Positioning itself as the place where new ideas, innovations, and projects are conceived, tested and implemented.

  To accomplish this, we are setting up Flevo Campus in which ideas, innovations, and projects are developed that contribute to an improved organization of food supplies to cities. And we want your help. This is your chance to contribute to the future food supply of the Amsterdam-Almere metropolitan region!

  Flevo Campus Live
  Flevo Campus is inviting 100 ambitious students to an interactive morning session where you will help set the agenda for cities of the future. Together with 6 leading experts, you will explore possible solutions in the following fields:

  Food & City – Cities in the countyside dr. Saskia Visser – Wageningen UR
  Food & City – Countryside in cities ir. Jan Eelco Jansma – Aeres Hogeschool and Wageningen UR
  City & People – Cities defining people Arjen Spijkerman MSc – AMS Institute and Karin Pauls – Wageningen UR
  City & People – People defining cities Samuel Levie Msc – Food Cabinet
  People & Food – People as consumers Anke Brons MSc – Aeres Hogeschool
  People & Food – People as producers Dr. ir. Jotte de Koning – TU Delft

  Click here for more information about the 6 fields.

  After the workshops, we will welcome Wayne Roberts, the Canadian food policy analyst and founder of the Toronto Food Council. He will close Flevo Campus Live while reflecting on the input created during the workshops with his broad experience and will invite you to join for a communal ‘Almere lunch’. Together with Nadia Zerouali the caterer of Municipality of Almere has composed a lunch with Dutch regulars such as a sandwich with cheese, but also flatbreads with labneh, all prepared with products from Flevoland.

  09.00 – Arrival
  09.30 – Opening Flevo Campus Live
  09.40 – Welcome by René Peeters (Alderman, City of Almere) en Joep Houterman (Vice-President of the Board, Aeres Group)
  09.50 – Presentation of workshops by dr. Sigrid Wertheim-Heck
  10.00 – Workshops
  12.30 – Keynote Wayne Roberts
  13.00 – Lunch
  14.00 – Closing

  Main language during Flevo Campus Live will be English.

  Subsequently the inaugurational ceremony of Sigrid Wertheim-Heck will take place as lector of lectureship Food and Healthy Living of Aeres Hogeschool from 14.00 – 17.00h.

  Followed by the finale of the Sustainable Business Challenge between 17.00 and 21.30h.

  What can you expect?

  • Meet leading experts and entrepreneurs in the field of food and the city.
  • Network with the best students from the whole of the Netherlands.
  • Win the opportunity to be part of follow-up projects in the Flevo Campus Thinktank.
  • Contribute to solving the ultimate issue of the coming century: how to feed expanding cities.

  We’re looking for ambitious students and young professionals (up to 35 years old) who are interested in and have expertise in the fields of food, health, agriculture and the city.

  If you’re interested in joining Flevo Campus but you’re not a student or young professional anymore, you can register as an observer through the link below.

  Want to join us? Register now!