• menu

  Verslag: Het Grote Stedelijke Voedseldebat

  Stedelijke voedselvoorziening is een van de belangrijkste thema’s van onze tijd. In de opmars naar de gemeentelijke verkiezingen presenteerde de Flevo Campus Think Tank op woensdag 7 maart hun Manifest en gingen 10 vertegenwoordigers van politiek Almere met elkaar in debat over voedsel tijdens Het Grote Stedelijke Voedseldebat.

  Almere aan zet

  Ruim 150 geïnteresseerden – politici, studenten, experts uit het werkveld en betrokken Almeerders – verzamelden zich in het stadhuis van Almere. Dagvoorzitter Kim Coppes opende de avond en besprak met wethouders René Peeters en Tjeerd Herrema van de gemeente Almere het belang van het voedselvraagstuk in Almere en waarom studenten en young professionals erbij betrokken moeten worden. Tjeerd Herrema: “Voedsel is iets wat iedereen raakt. Als we jongeren daarbij kunnen betrekken dan denken ze niet alleen na over de toekomst van stad, maar ook over hun eigen toekomst.” René Peeters vertelde over een mooi project dat de gemeente wil realiseren. “In 2018 realiseren we ‘De Verwondering’, de eerste basisschool met een 100% ecologisch beleid. Het schoolbestuur verzoekt andere scholen in Almere ook groen te worden.”

  Manifest

  In de afgelopen maanden onderzochten 19 studenten en young professionals Almere en haar voedselbeleid. Het resultaat, een Manifest met aanbevelingen rondom 7 thema’s: gezondheid, stadsplanning, inkoopbeleid, stad en achterland, circulariteit, innovatie, onderwijs. Adele Wilson en Philip Elders, beide deelnemers van de Think Tank, presenteerden het Manifest. Philip: “We willen een stedelijk voedselbeleid dat op een gezonde, veilige en duurzame manier voedsel kan leveren aan de stad Almere, maar ook aan de wereld. Voedsel staat centraal in diverse grote problemen.” Adele: “We denken dat deze aanbevelingen een verschil kunnen maken als de gemeente ze ook daadwerkelijk ter harte neemt.”

  Het gaat om de verbinding

  Eerste reacties op het Manifest kwamen van de wethouders en experts Sigrid Wertheim-Heck (lector Voeding en Gezond Leven bij Aeres Hogeschool) en Jaap Seidell (hoogleraar aan VU Amsterdam). Alle vier waren enthousiast over het werk van de Think Tank, maar sommige aanbevelingen lagen toch genuanceerder. Sigrid Wertheim-Heck: “Almere moet lokaal inkopen, maar veel van die regionale bedrijven moeten grootschaliger denken om te overleven.” Jaap: “Het gaat om verbinding. Waar komt je voedsel vandaan en weet je wat je ermee moet doen? Voedseleducatie, als je eenmaal die band hebt met groenten dan kijk je in de supermarkt met andere ogen naar voedsel.”

  Het Grote Stedelijke Voedseldebat

  Hierna kwamen 10 politici het podium op om aan de hand van 5 stellingen in tweetallen met elkaar in debat te gaan.

  Stelling 1 over gezondheid:
  De gemeente laat geen nieuwe fastfoodrestaurants in het centrum van Almere toe

  Elian van Nunen (Leefbaar Almere) en Veerle Vrindts (Partij van de Dieren) waren eens met stelling en benadrukten dat er ook gezonde fastfoodketens zijn die een kans verdienen. Veerle Vrindts erkende dat het veranderen van gedrag van de consument een traag proces is: “Het gaat traag maar dat betekent niet dat je het niet moet doen. Er is een groot deel wel gebaat bij een gezonde kantine op scholen.” Volgens Elian van Nunen is het kwestie van kennis maken met gezond voedsel. “Mensen maken dan makkelijker een gezonde keuzes. Als fastfoodketens vervolgens minder mensen over de drempel krijgen dan moeten ze op zoek naar een nieuwe locatie of ander gezonder aanbod.”

  Stelling 2 over Stadsplanning:
  Stadslandbouw is een elitaire hobby

  De meerderheid van het publiek was het oneens met deze stelling. Ook Willy-Anne van der Heijden (Groenlinks) deelde de mening van het publiek en benadrukte dat stadslandbouw noodzakelijk is om als stad zelfvoorzienend te zijn. “Vroeger was het iets elitairs, maar nu is er het besef dat het gewoon móet. We kunnen niet alles met excessieve landbouw doen.” Marcel Benard (ChristenUnie) was het hier deels mee eens: “We moeten minder kilometers maken voor ons eten, maar stadslandbouw is niet de vervanger. Als we willen voorkomen dat stadlandsbouw een elitaire hobby blijft, moeten we daar als overheid actief in zijn.”

  Stelling 3 over Inkoopbeleid:
  80% van het ingekochte voedsel in publieke instellingen moet afkomstig zijn van Nederlandse boeren 

  Hoewel de meerderheid van het publiek eens was met deze stelling, was Bastiaan Malotaux (CDA) het er nog niet eens. “Het is belangrijk dat je heel divers eet. Sommige dingen worden hier helemaal niet verbouwd.” Miranda Joziasse (VVD) zag een rol voor de gemeente in dit proces, maar voelde niks voor verplichten. “Ik vind het aan de publieke instellingen zelf om te bepalen wat zij met hun budget doen. De gemeente kan het gesprek starten om te kijken wat instellingen nodig hebben om het tij te keren.”

  Stelling 4 over Stad en achterland:
  Lokale ondernemers moeten voorrang krijgen voor vergunningen in winkels en op de markt 

  Een thema dat meerdere malen in de discussies en debatten terug kwam en wat een van de lastigste bleek want zorg dit wel voor een eerlijke marktwerking. Helga Tjon A Kon (Wij Staan Voor) reageerde hierop: “Je geeft lokale ondernemers de kans om te ondernemen. Zij moeten bijdragen aan onze Flevo-economie en zorgen tevens voor werkgelegenheid in Flevoland.” Volgens Mark Wiggers (Groen Liberale Partij) kon je niet anders dan het eens zijn met deze stelling. “We sluiten niemand uit. Maar er is een maatregel nodig omdat de grote jongens zich op dit moment profileren boven de kleinere lokale ondernemers. Door lokale ondernemers een kans te geven kunnen we iets unieks brengen in Almere.”

  Stelling 5 over onderwijs:
  De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van moestuinen bij iedere school 

  Het publiek leek onder de indruk van deze stelling en stemde grotendeels eens. Zowel Ton Lesscher (D66) en Jerzy Soetekouw (PvdA) twijfelde over de verantwoordelijkheid van de gemeente. Jerzy Soetekouw: “De verantwoording ligt niet bij de gemeente. Ik juich het wel toe dat scholen hiermee aan de slag gaan. Je moet bewustwording creëren en laten zien dat het niet vanzelfsprekend gaat. Daarnaast is investeren in bewegingsonderwijs ook essentieel.” Ton Lesscher: “Je kan als gemeente het contact met besturen warm houden en de koers die je op wilt aan hen presenteren. Rondom de Floriade wordt het makkelijker om initiatieven te stimuleren.”

  In gesprek gaan, dat was de rode draad in de meeste debatten. In gesprek gaan met publieke instellingen, schoolbesturen, franchisenemers en lokale ondernemers om zo samen een duurzaam, gezond Almere te realiseren. Daarnaast gaven tenminste 3 partijen aan het manifest mee te nemen. Wat dat betreft een geslaagde avond met levendige discussies en een mooie opkomst. Op naar het vervolg!

  Zie ook het videoverslag