• menu

  Verslag Growing Green Cities Symposium

  In 2050 woont naar schatting 66% van onze wereldpopulatie in stedelijke gebieden. Een enorme groei die leidt tot vele uitdagingen. Want hoe maak je groeiende steden veerkrachtiger? In aanloop naar de Floriade Dialogues organiseerden Floriade en Flevo Campus het Growing Green Cities Symposium. Het symposium stond in het teken van de sociale voordelen van stedelijke landbouw en het leren van andere steden. Op 8 juni 2018 verzamelden geïnteresseerden van over de hele wereld – Toronto, Indonesië, Parijs, Bhutan en Duitsland – zich bij Aeres Hogeschool in Almere. Het internationale gezelschap boog haar hoofd over de vraagstukken en deelden ervaringen uit eigen stad.

  Dinand Ekkel, lector Groene en Vitale Stad op Aeres Hogeschool Almere, was gastheer van de dag. Hij benadrukte het belang van een veerkrachtige, groene stad. “Als je naar stedelijke veerkracht kijkt, kun je 4 dimensies onderscheiden: metabolische stromen, bestuur netwerken, sociale dynamiek en gebouwde omgeving. Door interactie tussen deze 4 dimensies kunnen we de uitdaging van de toekomst aan. Hierbij moeten we steden zien als complexe sociaalecologische systemen die altijd in beweging zijn.”

  Community gevoel

  Sven Stimac, adviseur bij de Floriade, gaf een korte toelichting over het belang van het delen van kennis. “Het belangrijkste van de Floriade is het delen van kennis. Voor mij zijn er 2 Floriades. De Floriade die vandaag gestart wordt met dit symposium; voor de professional en ervaringsdeskundigen, en de Floriade van 2022; voor zowel de professional als algemeen publiek. We hebben nog 4 jaar de tijd om een enorme community te creëren. En tegelijkertijd bewustzijn te creëren over waar ons voedsel vandaan komt.”

  Betekenis van een stedelijke omgeving

  Iemand die weet hoe je met stedelijke ruimtes moet omgaan is Arna Mačkić, architect bij Studio L A en curator van de Floriade Dialogues. Meer mensen in een stedelijke omgeving betekent een grotere kloof tussen lage en hoge inkomens. Daarbij komt ook nog dat de moderne, drukke levensstijl in steden te koppelen is aan chronisch (mentale) ziektes. Een groot collectief probleem. “De oplossing voor deze uitdagingen: een betere kwaliteit van onze dagelijkse omgeving door optimalisering van openbare ruimte, beweging en voedsel.” Thema’s die samenkomen tijdens de Floriade Dialogues.

  Alternatieve denkwijzen in Bristol

  Matthew Jones, universitair hoofddocent Volksgezondheid aan de UWE Bristol, vertelde over opmerkelijke projecten in Bristol en stimuleerde het publiek op een alternatieve manier naar voedsel te kijken. “Ik probeer de sociale waarde van voedselgerelateerde regelingen te begrijpen en het juiste bewijs te vinden bij het nemen van beslissingen.” Hij sprak over de slimme marketing van Coco-Cola, de denkwijze van een van de grootste voedselproducenten uit de regio en lokale initiatieven als ‘The Circle’; een broedplaats voor voedselondernemers. “Als je kleine plannen opzet is het vaak moeilijk om bewijs te vinden. Maar er komt een moment waarop kleine maatschappelijke initiatieven samenkomen en een groter georganiseerde beweging vormen.” Een alternatieve manier van denken waar iedereen volgens Jones naartoe moet.

  Toronto’s groene vingers

  Toronto is het op een na grootste voedselverwerkingscentrum in Noord-Amerika en wordt omsingeld door een grote groengordel. Lori Stahlbrand, Toronto Food Policy Council, inspireerde het gezelschap met verhalen over de vele initiatieven die Toronto op het gebied van voedsel en stedelijk groen kent. Zoals de Black Creek Community Farm; een boerderij van acht hectare op een overstromingsvlakte. Maar ook San Romanoway Gardens, waar ze kinderen leren hoe ze fruitbomen kunnen verzorgen. Een sociale onderneming die mensen met elkaar verbindt. Dat is de kracht van stadslandbouw volgens Stahlbrand. “Stadslandbouw is goed voor het fysieke en mentale welzijn. Je bouwt er levensvaardigheden mee op, stimuleert werkgereedheid en andere beroepsvaardigheden. Ook verbetert het de voedselveiligheid en bevordert het biodiversiteit. Bij stadslandbouw is het proces net zo belangrijk als het product.”

  Parijzenaren in actie

  In de pitch van David LaCroix en Karina Prevost, Mairie de Paris, werd nogmaals duidelijk dat een groene stad verbindt. Parijs is een enorme, dichtbevolkte stad met een gebrek aan groene ruimtes. LaCroix liet zien wat de ambities van de stad zijn om hier iets aan te doen. Zo komen er voor 2030 20.000 bomen bij en zijn er ruim 30 concrete plannen voor openbare ruimtes en gedeelde tuinen. De voorbeelden die Prevost met het publiek deelde, lieten zien dat het thema van deze dag leeft onder Parijzenaren. “De grootste motivatie komt vanuit de inwoners zelf, en de gemeenteraad moedigt dit aan. We hebben nu 123 gedeelde tuinen. Op vraag van de burgers is er nu een systeem met licenties. Een onlinesysteem dat ons in staat stelt om meer natuurruimtes in de stad te hebben en sociale cohesie te bevorderen.”

  De impact van een groenere stad

  Arna Mačkić was blij verast door alle voorbeelden van de sprekers. “Uit alle verhalen begrijp ik nog beter dat stadslandbouw aansluit op sociale, economische en ecologische aspecten. Om hiermee impact te maken moeten we verbinding leggen. We moeten onze medeburgers opleiden, dat is de eerste stap. Als onze steden zo blijven groeien moeten we alternatieve visies creëren, in plaats van het dominante te volgen. Ik hoop dat de Floriade Dialogues daaraan kunnen bijdragen.”

  Panelgesprek

  Tijdens het panelgesprek was het de beurt aan het publiek. In de discussie werd gesproken over wetgeving, de impact van een stadstuin en verschillende innovatieve technieken. Hieruit bleek dat het voor lokale ondernemers lastig blijft om een grote speler te worden, maar dat het niet onmogelijk is. Wie had 40 jaar geleden namelijk gedacht dat biologisch voedsel zo populair zou zijn? Ook werd aangedrongen – onder het mom van het wiel niet opnieuw uitvinden – dat men niet moeten vergeten wat er al gebeurt in de stad en de openbare ruimtes.

  Het thema ‘Growing Green Cities’ leeft en brengt enorme maatschappelijke potentie, dat werd duidelijk bevestigd tijdens het symposium. Er zijn veel verschillende manieren om met de problemen van een snelgroeiende stad om te gaan, maar het blijft de uitdaging om alternatieven te stimuleren. “Het is goed om al deze voorbeelden te zien. Ik denk niet dat een van jullie het antwoord heeft, dus ik nodig u dan ook uit om het debat te blijven voeren”, aldus Dinand Ekkel.