• menu

      Veldacademie Flevo Campus

      In Rotterdam is de Veldacademie na 10 jaar uitgegroeid tot de hotspot op Rotterdam Zuid waar in het voormalig RET-gebouw tientallen studenten van vele universiteiten en hogescholen samenwerken met bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De Veldacademie heeft inmiddels haar eerste zustervestiging geopend door haar intrek te nemen in de Aeres hogeschool Almere. De fysieke aanwezigheid in Almere zal de komende tijd ook voor een ontmoetingsplek van huidige en nieuwe partners kunnen worden. Steeds meer lokale partijen hebben reeds interesse getoond in een samenwerking met de Veldacademie Flevo Campus, waaronder Praght, Brouwerij Stijl, Las Vegas en Meat & More. De Veldacademie vormt een belangrijke spil in het web tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de buurt. Tevens is er ook een koppeling gemaakt tussen de Veldacademie en de bedrijfsinnovaties.

      Partners: Veldacademie, Aeres Hogeschool, Praght, Brouwerij Stijl, Las Vegas en Meat & More.