• menu

      PPS Personalised Nutrition and Health

      Het programma PPS Personalised Nutrition and Health heeft de droom een ieder van ons in de samenleving in staat te stellen bewuste voedingskeuzes te maken en een eetpatroon aan te nemen dat precies afgestemd is op de eigen behoeften en gezondheid. Het consortium, een initiatief van TNO en Wageningen University, heeft inmiddels een start gemaakt met het onderzoeken van de technologie en kennis die nodig wordt geacht om individueel voedsel- en gezondheidsadvies op grote schaal mogelijk te maken. Een eerste proef heeft plaatsgevonden in de vestiging Almere Haven van supermarktketen Jumbo. Uit deze pilot kwam naar voren welk ander leef- en eetpatroon en keuzes daarbij individuen met een lage sociaal-economische status maken ten opzichte van individuen met een hoge sociaal-economische status. Naast de samenwerking met supermarktketen Jumbo, hebben o.a. ook Friesland Campina en Albert Heijn zich aangesloten bij dit project.