• menu

      Internationaal onderzoek/onderwijsontwikkeling

      De Aeres Hogescool in Almere  wil op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de  internationale uitwisseling van informatie op het thema “Feeding the City”. Daarom zal in mei een internationale week worden georganiseerd met partnersinstellingen uit het buitenland. Tijdens die week zal extra aandacht worden besteedt aan onderwijsontwikkeling, zoals het ontwikkelen van een  internationale minor. Ook wordt er gewerkt aan het aantrekken van internationale onderzoekers om hier hun publicatie te schrijven op het gebied ‘Feeding the City’,  de zogenaamde Researchers in Residence. Voor studenten uit het buitenland is er een beurzenprogramma opgezet door verschillende partijen een om hen een kans te bieden in Almere te komen studeren.

      Partner: AERES hogeschool Almere