• menu

   Healing Gardens

   Uit onderzoek is gebleken dat een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging, zeker wanneer tijdens de behandeling al begonnen wordt, een gunstige invloed hebben op de kans om kanker te overleven en te herstellen. Onder leiding van prof. dr. ir. Ellen Kampman (Wageningen University) is een nieuwe benadering geïntroduceerd die wellicht beter aansluit bij de behoeften, de mogelijkheden en de interesse van (ex-)kankerpatiënten: tuinieren. Hoewel het nut van tuinieren bekend is, heeft het tot op heden niet geleid tot een specifiek programma voor (ex-) kankerpatiënten. Daarom is in 2017 het pilot project ‘Healing Gardens’ van start gegaan. Het doel van deze pilot is de mogelijke onderzoeksopzet en meetmethoden te testen en de wensen van potentiële deelnemers in kaart te brengen.

   In samenwerking met Parkhuys Almere, AMS, Flevoziekenhuis en Donkergroen is op 12 april 2017 de eerste stap in dit onderzoeksproject gezet met de opening van een fysieke tuin bij het inloophuis Parkhuys. Sindsdien wordt daar elke dinsdag gezamenlijk getuinierd door de deelnemers van Healing Gardens. De pilot wordt uitgevoerd in het groeiseizoen en eindigt daarom in oktober 2017.

   Tijdens de pilot zijn er drie meetmomenten. Daarmee wordt gekeken hoe deelnemers het tuinieren ervaren, en of deze vorm van tuinieren aansluit bij de wensen van de deelnemers. Daarnaast wordt er onderzocht hoe deelnemers het ervaren om samen met lotgenoten te tuinieren, of de deelnemers zich beter (of prettiger) gaan voelen en of de deelnemers meer gaan bewegen en/of beter gaan eten. De resultaten van deze pilot worden gebruikt voor de opzet van een groter onderzoek.