• menu

   Pop-up Restaurant

   Pop-up restaurant “Feeding the City”*opent haar deuren in het stadshart van Almere. Het restaurant is gevestigd in Scholengemeenschap Echnaton en is één van de activiteiten van de Flevo Campus. Het restaurant wordt ingezet als praktijkwerkplaats om onderzoek te doen naar voedsel. Studenten van de opleiding Food&Lifestyle (Aeres MBO) doen dit jaar diverse experimenten in samenwerking met de bezoekers, en leveren daarmee data relevant voor onderzoekers en ondernemers.

   Met de Flevo Campus wil Almere hoogwaardig – en ook academisch – onderzoek & onderwijs koppelen aan vraagstukken omtrent stedelijke voedselvoorziening. Een vraag die daarbij centraal staat is; hoe kan Almere in 2022 20% van haar voedselbehoefte betrekken uit eigen regio en wat is daarvoor nodig?

   De keuken van het pop-up restaurant is een laboratorium waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe voedingsproducten en waar restaurantbezoekers fungeren als klankbord bij de ontwikkeling van nieuwe producten. In dat kader werken studenten in het restaurant met voedseloverschotten, streekproducten en plantaardige eiwitvervangers. De Veldacademie faciliteert het onderliggende praktijkonderzoek.

   Leerlingen van het Aeres MBO enquêteren bezoekers van het restaurant.

   Flevo Campus brengt het lokale bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs samen om te werken aan product,- en dienstinnovaties. De stad Almere fungeert als praktijkwerkplaats, waarbij nieuwe concepten en producten beproefd kunnen worden door de Almeerder. Het gaat het hierbij bijvoorbeeld om het verkennen van afzetmarkten, maar ook om het monitoren van productwaardering. De Almeerder, hetzij als scholier, student, of bewoner speelt dus een belangrijke rol in het praktijkgerichte onderzoek. Daarnaast voorziet het restaurant hen in een plek om elkaar te ontmoeten.

   Veldacademie Flevo Campus ontwikkelt toegankelijke instrumenten om praktijkonderzoek te doen. Studenten van de opleiding Food&Lifestyle kunnen, met hun smartphone en tablet, data verzamelen. Maar ook het klantcontact is voor hen een belangrijk leermoment. De onderzoeksdata zijn vervolgens direct toegankelijk voor onderzoekers en deelnemende bedrijven. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een interactieve kaart met voedselstromen in Almere**. De veronderstelling is dat deze data diverse nieuwe onderzoeksvragen oplevert.

   De resultaten van de enquête worden direct getoond aan de bezoekers.

   Tot eind van het jaar worden ongeveer 300 restaurantbezoekers bevraagd. De onderzoeksinfrastructuur biedt de mogelijkheid bewoners langdurig te betrekken bij onderzoek en is schaalbaar. Diverse – academisch – onderzoekers hebben inmiddels interesse getoond om van deze infrastructuur gebruik te maken.

   Tijdens de Dutch Agri Food Week die onlangs plaatsvond werd in het restaurant met diverse bewoners en studenten een keur aan uien-recepten bereid en gekeurd. De opbrengsten vormen input voor het onderzoek “de Ui in Huis”, geïnitieerd door Aeres Lector Sigrid Wertheim-Heck. Het gebruik van de Flevolandse ui door Almeerders met verschillende culturele achtergronden staat in dit onderzoek centraal. Dit vanuit het oogpunt meer kennis over de toepassingsmogelijkheden van de ui te vergaren.

   Leerlingen van het Echnaton maakten een sfeerimpressie van dit evenement

   Fotografie: Aeres\Veldacademie

   * Pop-up Restaurant Feeding the City is een initiatief van Veldacademie Flevo Campus (contactpersoon Otto Trienekens), Aeres MBO (contactpersoon Marleen Warnaar) en het Echnaton (contactpersoon Marcel Outshoven)

   ** De voedselstromenkaart is een initiatief van de Aeres Hogeschool (contactpersonen Kees Jansen, Sigrid Wertheim-Heck) i.s.m. Veldacademie Flevo Campus