• menu

  Ondernemers met kennisvragen over voedselvoorziening gezocht!

  Ben u een ondernemer, gevestigd in Flevoland en bent u bezig met innovaties op het gebied van voedsel? Heeft u een vraag, gerelateerd aan voedsel (-productie, verwerking, distributie, consumptie of verwaarding van reststromen) die u zelf niet kunt oplossen? Dan kan de Flevo Campus u wellicht helpen.

  De Flevo Campus stelt onderzoekscapaciteit van Aeres Hogeschool (Dronten en Almere) en AMS (Wageningen en TU Delft) beschikbaar door middel van een voucher, die u kunt aanvragen om uw vraag te laten onderzoeken. De Ontwikkelingsmaatschappij, projectpartner van de Flevo Campus assisteert u in het traject van het formuleren van de vraag tot aan de oplevering van de onderzoeksresultaten. Voorwaarde is dat u het bedrag van de voucher matcht met co financiering, in kind of in de vorm van investeringen.

  Wilt u in aanmerking komen voor een voucher?
  Dan kunt u de aanvraag indienen via het aanmeldformulier. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Karin Senf, Senior Projectleidster Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, via e-mail Senf@omfl.nl of telefonisch via +31 6 20209613.

  Een van de kennisvragen van vorig jaar
  Sinds voorjaar 2017 is WUR Lelystad (toegepast landbouwonderzoek open teelten) actief van start gegaan met een onderzoeksprogramma rond agroforestry. Door middel van een uitgebreide literatuurstudie, het opzetten van veldexperimenten en co-innovatie in praktijkproeven met onder andere agrariƫrs heeft het programma vorm gekregen. Veel activiteiten in het onderzoeksprogramma vinden plaats binnen de Provincie Flevoland. Met behulp van kennisvouchers van Flevo Campus wordt momenteel gewerkt aan een tool dat ten goede komt aan onderzoek en realisatie van agroforestry op het Floriade terrein (i.s.m. Stichting Weerwoud). Bij biologisch akkerbouw bedrijf ERF b.v. wordt gekeken naar de praktische inpasbaarheid van agroforestry in een grootschalig akkerbouwbedrijf, en de economische en ecologische effecten daarvan. Eind augustus/begin september worden de resultaten van het onderzoek vanuit de kennisvouchers gecommuniceerd.