• menu

   Keynote spreker Flevo Campus Live: Wayne Roberts

   Keynote spreker tijdens Flevo Campus Live is Wayne Roberts. Wayne Roberts wordt overal ter wereld gezien als dé pionier op het gebied van stedelijk voedselbeleid. Als voormalig directeur en oprichter van de Food Policy Council van Toronto brengt hij 20 jaar ervaring mee. “Food is the lever” vormt zijn lijfspreuk: we zouden voedsel niet moeten zien als een probleem maar als een geweldige kans om de problemen waar de stad mee kampt, op te lossen. Voedsel is een aanknopingspunt dat vragen, ideeën, kansen en mogelijkheden op
   uiteenlopende onderwerpen zoals overgewicht, verkeerde voeding, uitputting van de bodem, waterretentie, vereenzaming, verkeerscongestie, werkeloosheid, economische transitie, circulaire economie, groenvoorziening, klimaatverandering en vervuiling, bij elkaar laat komen.

   Wayne Roberts is in Nederland ter gelegenheid van de oprichting van de ‘MRA Food Council’, een voedselraad die zich gaat richten op de Metropoolregio Amsterdam, waar Almere ook onderdeel van is. Tijdens Flevo Campus Live reflecteert hij op de kansen die er liggen voor de Metropoolregio om zich te ontwikkelen als groene en gezonde stad, en blikt hij terug op het event ‘Flows of Food’ dat 7 december zal plaatsvinden in Amsterdam. Tijdens Flevo Campus Live kijkt hij mee met de workshops, en in zijn keynote geeft hij een reflectie op de ideeën en antwoorden die worden geformuleerd door de deelnemers. Ook zal Wayne Roberts een rol spelen in de Flevo Campus Denktank die begin 2018 van start gaat.