• menu

   “Hoe vatten we het bokje bij de horens?”

   Update (7/9/17) : helaas kan de bijeenkomst niet meer doorggaan.

   Op 24 januari van dit jaar organiseerden De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) de Flevo Campus bijeenkomst ‘hoe vatten we het bokje bij de horens’ bij de Aeres Hogeschool in Almere

   Na deze bijeenkomst kregen zij helaas niet alle handen op elkaar voor een verkenning van de samenwerking. Daarom hebben zij toen besloten een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke businesscase te laten uitvoeren. Dit onderzoek is klaar en willen zij graag aan u presenteren. Zij hopen na de presentatie commitment te krijgen van de aanwezige bedrijven voor het gezamenlijk opzetten van de businesscase in de keten.

   ZLTO is op dit moment bezig met een landelijk onderzoek. Zij zijn op de hoogte dat De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland een pilot wil opzetten met samenwerking in de keten en een sluitende businesscase in Flevoland.

   De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland nodigt u daarom uit op maandag 11 september a.s. van 16.00 tot 18.00 uur bij Hajé in het Natuurpark restaurant in Lelystad voor onze presentatie. Kijk voor meer informatie over deze bijeenkomst (en hoe u zich kunt aanmelden) en andere evenementen in de agenda!

   Meer weten neem dan contact op met

   Extra
   Lees ook het interview met Lydia van Maurik van De Bokkenbunker.