• menu

    Flevo Campus officieel van start

    Op 14 februari is de samenwerkingsovereenkomst tussen de vier lead partners van de Flevo Campus getekend. Voorafgaand aan deze officiële bekrachtiging van de samenwerking, zijn begin 2017 de virtuele deuren van de Flevo Campus al geopend en is de basis gelegd voor de activiteiten die Flevo Campus de komende jaren gaat uitvoeren.

    Flevo Campus heeft de ambitie om uit te groeien tot dé verzamelplek voor innovaties op het gebied van voedsel- en verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst. Met het ondertekenen van de overeenkomst bestendigden Joep Houterman (vice-Voorzitter College van Bestuur Aeres Groep), Henk Wolfert (programmamanager Onderzoek, AMS Institute), René Peeters (wethouder Gemeente Almere) en Jan Nico Appelman (gedeputeerde Provincie Flevoland) de samenwerking en is de Flevo Campus formeel van start.

    Onder het virtuele dak van de Flevo Campus brengt Almere studenten, onderzoekers en bedrijven samen om te onderzoeken en te testen hoe we voedselvoorziening in groeiende steden kunnen veranderen en vernieuwen. Flevo Campus is een samenwerkingsverband tussen Aeres Hogeschool Almere, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute), de Gemeente Almere en de Provincie Flevoland.

    ‘Het voeden van groeiende steden is één van de grootste uitdagingen voor de komende decennia’, zegt René Peeters, wethouder van de gemeente Almere. ‘Hoe organiseren we duurzame, gezonde voedselvoorziening en houden we steden groen en leefbaar? Deze uitdagingen vragen om innovatief ondernemerschap, het doen van meer onderzoek, het ontwikkelen van innovaties en het opleiden van een nieuwe generatie professionals. Binnen de Flevo Campus kunnen we de koplopersrol van Nederland op het gebied van agri-food, en de positie van Almere en Flevoland als praktijkwerkplaats, optimaal benutten.’