• menu

  Flevo Campus in Pakhuis de Zwijger: De Voedselketen – Het Roer Om

  Verbinding van de stad met de omgeving is belangrijk in het opbouwen van een ander voedselsysteem. Moeten we van globaal naar lokaal? En is dat wel beter? Wie bepaalt dit en wie neemt zelf het initiatief om de voedselketen te veranderen?

  Deze vragen stonden centraal tijdens de met bijna 300 bezoekers uitverkochte talkshow ‘De Voedselketen: Het roer om’ in Pakhuis de Zwijger op 19 februari in Amsterdam. Namens Flevo Campus verzorgden Joris Lohman (Flevo Campus), Saskia Visser (Wageningen UR) en Sara Brouwer (deelnemer aan de Flevo Campus Denktank) een bijdrage aan de discussie. De moderatie was in handen van voedseljournalist Janno Lanjouw, ook bekend als presentator van Flevo Campus radio.

  In een vol programma werden de uitdagingen van het huidige voedselsysteem door verschillende experts, doeners en beleidsmakers belicht. Volkert Engelsman, oprichter van Eosta en nummer 1 op de Trouw Duurzame 100, trapte af met een verhaal over ‘de werkelijke prijs van voedsel’. Hij hield een warm pleidooi voor het verrekenen van externe, negatieve kosten in de prijs van eten. Vervolgens schetste Joris Lohman namens Flevo Campus de dynamiek in de transitie van het voedsel- en landbouwsysteem.

  Hij stelde dat op microniveau, het schaalniveau van de stad, voedselproductie in de stad, noem het stadslandbouw, noem het urban farming, met nieuwe oplossingen en innovaties een bijdrage leveren aan de voedselvoorziening. Op macroniveau, schaalniveau de wereld, zal een deel van de voedselvoorziening daar geproduceerd worden waar dat het best kan. Beide niveaus zijn belang voor het voeden van de stad in de toekomst. Maar hoe bieden we het hoofd aan de efficiente-problemen die spelen op microniveau, en de duurzaamheidsvraagstukken die spelen op macro niveau? De ontbrekende schakel is de het mesoniveau; de regio. De regio zorgt voor samenhang en verbinding tussen het microniveau, de stad, en het macroniveau, de wereld. Juist op dit niveau komen nieuwe initiatieven nog maar nauwelijks op gang. Terwijl die initiatieven juist de samenhang, synergie en verbinding brengen en daarmee een grote betekenis hebben voor de transitie van het voedselsysteem. 

  Saskia Visser gaf in een korte presentatie aan dat de sleutel tot een duurzaam voedselsysteem, ligt bij het bewust omgaan met de bodem. Zij gaf praktijkvoorbeelden van onderzoek in het kader van de Flevo Campus dat hier aan bijdraagt. Vervolgens was het podium aan enkele ‘doeners’, de Stadsboeren, akkerbouwer Maarten Janse, en Maarten Schellekens van de Verspillingsfabriek, die in de praktijk werken aan vernieuwing van het voedselsysteem.

  De avond werd besloten met een breed panelgesprek met initiatiefnemers van ‘voedselraden’ en ‘voedselagenda’s’ die trachten de verbinding te leggen tussen stad en platteland. Onder andere de Gemeente Ede (Lara Sibbing), en initiatiefnemers van de Food Council MRA, Arnold van der Valk en Jeffrey Spangenberg verkenden de mogelijkheden en moeilijkheden van stad-land samenwerking. Flevo Campus Denktank deelnemer Sara Brouwer sloot de avond af met een vlammend betoog voor meer aandacht voor culturele diversiteit in eetgewoontes van stadbewoners, en deed een oproep de discussie verder te voeren tijdens het Grote Stedelijke Voedseldebat, op 7 maart in Almere.