menu

The New Farm

Een verslag van Karin Senf, projectleider economie & investeringsbevordering van De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, over haar bezoek aan The New Farm.
.
In juli bezocht ik Den Haag ‘The New Farm’. Via een samenwerkingspartner werd ik getipt: ‘als je echt iets wilt zien op grote schaal…..’
.
In eerste instantie vestigde de Urban Farmers zich op de 35 meter hoogte de grootste ‘rooftopfarm’ (1.200 m2) van Europa en trekken hiermee wereldwijd enorme belangstelling. Het voorbeeld laat zien hoe je in de stad gezond voedsel kan produceren en welke kennis en technologie hiervoor nodig is. Urban Farmers teelt door middel van het aquaponicssysteem diverse groenten in de dakkas en kweekt op de 6e (en hoogste) verdieping tilapia-vis. 
.
 .
Voor de gemeente Den Haag was de komst van Urban Farmers aanleiding om de voormalig Philipsfabriek voorheen genaamd De Schilde (10.000 m2), gelegen in de Groente- en Fruitwijk van Den Haag, te herontwikkelen tot een centrum voor o.a. vertical farming naast de bestaande activiteiten van de Urban Famers. De hoogte van de verdiepingen van dit gebouw, 5 meter, zijn ideaal voor de huidige activiteiten.
De Gemeente Den Haag had daar ook een hoger doel mee voor ogen:
– een duurzamere voedselproductie en -logistiek door innovatie op dit gebied te faciliteren,
– een groter voedselbewustzijn bij de inwoners van Den Haag,
– educatie over vers en gezond eten,
– het creëren van banen,
– een positieve impuls op de wijk,
– profilering van Den Haag als stad van innovatie.
 .
 In Nederland en met name in het Westland, als koploper op het gebied van technologische innovatie in de groenteteelt, is al veel kennis en expertise op het gebied van vertical farming. Gezien de ligging en de mogelijkheden van het pand is gekozen om samen met grote en kleine ondernemingen en kennisinstellingen in The New Farm hèt kenniscentrum voor vertical farming te realiseren. Doel hiervan is het (verder) ontwikkelen van nieuwe technologieën, tentoonstellen van nieuwe teeltoplossingen en uiteindelijk dient het als wereldwijd exportproduct van de Nederland om het vraagstuk rondom het voeden van steden, “Hoe gaan we in 2050 de 70% van de wereldbevolking die in steden leeft voeden?“, te kunnen beantwoorden. Op de schets hieronder is te zien hoe er op twee verdiepingen een 10 meter hoge vertical farm ontstaat.
The New Farm heeft ook andere bewoners zoals De Kookfabriek. Zij verzorgen al 20 jaar kookworkshops en laat haar gasten nu ook koken met ingrediënten die in het pand worden gekweekt. Zo wordt een kookworkshop na een rondleiding bij Urban Farmers een ultieme vers voedselbeleving! 
 .
.

Op de eerste verdieping van The New Farm zal een incubator op het gebied van vertical farming worden gefaciliteerd, met interessante programma’s voor zowel starters, onderwijsinstellingen als gevestigde bedrijven, van binnen en buiten The New Farm.

Ik was enorm onder de indruk van dit initiatief. De tomaatjes in de kas op het dak smaakten heerlijk. Voor meer informatie kun je contact zoeken met Peter de Groot, conceptontwikkelaar, via peter@thenewfarm.com