menu

Stadslandbouw in Almere

Korrie Louwes – is de ambassadeur van de Flevo Campus en houdt ons maandelijks op de hoogte over de laatste ontwikkelingen.

Dat de Flevo Campus in en rond Almere reeds prachtige wortels heeft blijkt onder meer uit de indrukwekkende stadslandbouwinitiatieven ter plaatse. Hieronder het verslag van stagiair Maartje Nijenhuis:

“Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Bij uitstek het vehikel om het Flevolandse landschap te bewonderen en zes stadslandbouwinitatieven aan te doen. Op 17 juni organiseerde Ontwikkelcentrum Stadslandbouw samen met Vereniging Buitenstad de “Kenniskring buurtmoestuinen, schooltuinen en sociale ondernemingen” een fietstocht langs een aantal prachtige initiatieven in Almere buiten.

De tocht startte op zorgkwekerij Weet hoe je leeft op glastuinbouwgebied de Buitenvaart, een leer-/werkbedrijf dat dagbesteding biedt voor jongeren met een beperking. De jongeren kunnen hier van alles leren over het kweken van biologische groenten. De tocht werd vervolgd richting de Oostvaardersplassen naar ONZE volkstuinen. In mei 2012 opgericht door een enthousiaste en ervaren tuinder, hier kan je in een echte kas een volkstuintje huren waar je het gehele jaar je eigen groente en fruit kunt kweken. Na deze stop vervolgden we onze weg richting de Sieradenbuurt waar het Sieradenbos ligt, dat zo’n 5,5 hectare beslaat. De inwoners in deze buurt hebben gezamenlijk de inhoud van het voedselbos vorm gegeven en inmiddels worden er een kleine 1200 bomen en struiken in het gebied gepland. De invulling is onder andere gebaseerd op standslandbouw op basis van permacultuur, hierbij wordt de menselijke leefomgeving gebouwd op ecologisch en economisch stabiele wijze. Verder is het bos op recreatie en educatie gericht. De fiets leidde ons hierna naar Doenersdreeg Zorg, een kleine Wlz-erkende organisatie waar onder andere prachtige spullen van hout worden gemaakt. Voor een stukje geschiedenis van Almere werd er gestopt bij VINDplaats ZENIT. In deze stedelijke omgeving bevindt zicht een archeologische vindplaats waar niet gebouwd mag worden.

De dorst werd gelest met zelfgemaakte vlierbes/citroen limonade en als versnapering waren daar de aardbeien uit het voedselbos. Al met al een heerlijke zonnige en leerzame fietsdag.”

Aandacht voor verduurzaming van ons voedsel, mede in relatie tot verstedelijking, is hard nodig en de belangrijkste reden om hierin te investeren in de vorm van het programma Feeding the City van de Flevo Campus. Hiervoor is een vruchtbare bodem nodig waarin dit ook zichtbaar en tastbaar is, zoals de Almeerse stadslandbouwinitiatieven elke dag mooi tonen.